Fagprofil

Anne Berit Swanberg

Dean Teaching and Learning, Førsteamanuensis - Forskning og fagressurser

Publikasjoner

Aagaard, Toril; Lund, Andreas, Ramberg, Kirsti Rye & Swanberg, Anne Berit (2018)

Sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet - innspill og utspill.

UNIPED, s. 289- 303. Doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-03-09 - Fulltekst i vitenarkiv

Aagaard, Toril; Breivik, June, Erikson, Inger Carin, Hjukse, Hjørdis, Swanberg, Anne Berit, Steen-Utheim, Anna Therese & Tveiten, Oddgeir (2018)

Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon

UNIPED, 41(2), s. 133- 146. Doi: 10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-05

Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible undervisningspraksiser enn de som tradisjonelt har preget sektoren. I denne studien har vi undersøkt bruk av videofortellinger som redskap for å fremme fagansattes refleksjon over egen utdanningspraksis. Observasjon av diskusjoner mellom 13 undervisere fra ulike studieprogram og fag, er analysert i artikkelen. Diskusjonene som er studiens analyseobjekt, foregikk på et kurs i UH-pedagogikk (vår 2016). Før kurset så informantene to videofortellinger om omvendt undervisning. Studien viser at videofortellingene og spørsmålene som er knyttet til, fungerer som redskap for refleksjon i tverrfaglige kontekster. Selv om akademiske og fagspesifikke tradisjoner i en del tilfeller hemmer refleksjon over ny praksis, bidrar et tverrfaglig miljø til å fremme refleksjon.

Asting, Cecilie & Swanberg, Anne Berit (2011)

How can we make junior business students understand the importance of learning organizational behaviour and management?

Seminar.net : Media, technology and lifelong learning, 7(2), s. 69- 78.

Swanberg, Anne Berit & Martinsen, Øyvind L. (2010)

Personality, approaches to learning and achievement

Educational Psychology, 30(1), s. 75- 88. Doi: 10.1080/01443410903410474

Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre, Lanestedt, Jon, Lund, Andreas, Ramberg, Kirsti Rye, Lee Solheim, Luna & Swanberg, Anne Berit (2017)

Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning.

[Report]. Norgesuniversitetet.

Swanberg, Anne Berit; Sjarbani, Larissa, Holte Haug, Kristin, Tvenge, Nina, Bøe, Tove & Asting, Cecilie (2012)

TECnology and MEdia USe in higher education

[Academic lecture]. NFPF/NERA’S 40TH CONGRESS.

Haugnes, Tor; Swanberg, Anne Berit & Ronæs, Nina Helene (2012)

Hvordan engasjere studentene? BI LearningLab: En idebok med eksempler

[Report]. BI LearningLab og Alpha Forlag.

Swanberg, Anne Berit (2009)

How Learning Styles influence Individual Learning in Small Groups

[Academic lecture]. ELSIN Conference.

Swanberg, Anne Berit & Martinsen, Øyvind L. (2008)

Mediator effects of approaches to studying and learning

[Academic lecture]. European Learning Style Information Network, ELSIN Annual conference.

Swanberg, Anne Berit (2008)

Identifying learning approaches in students’ exam papers

[Academic lecture]. European Learning Style Information Network, ELSIN Annual conference.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2010 BI Norwegian Business School PhD
1998 University of Calgary Master
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2018 - Present BI Norwegian Business School Associate professor