Fagprofil

Anne Gjertrud Fure

Høyskolelektor - Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2002 University of Oslo Master Cand. Psychol.