Fagprofil

Birgit Helene Jevnaker

Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2012 BI Norwegian Business School Ph.D.
1975 Norwegian School of Economics, NHH Master of Science in Business
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School, Dep of Leadership and Organizational Behaviour Professor
1998 - Present BI Norwegian Business School Responsible and co-founder for Leadership in Action, Bachelor of Management
2016 - 2016 BI Norwegian Business School Professor & Head of the Innovation department's group for Entrepreneurship
1998 - 2016 BI Norwegian Business School Associate Professor
2007 - 2013 Oslo National Academies of the Arts (KHiO) Guest lecturer
1996 - 2013 Oslo School of Architecture and Design (AHO) Guest lecturer
2002 - 2003 BI Norwegian Business School Head of faculty group in SME & Entrepreneurship
1997 - 1998 Dep. of Product Design, NTNU Guest lecturer
1990 - 1998 SNF, Institute for Research in Economics and Business Administration Senior Researcher
1991 - 1996 Institute of Design, SHKS Lecturer (part-time)
1980 - 1990 Institute of Industrial Economics Researcher
1983 - 1988 Government of India and NORAD Consultant to Government of India and NORAD
1977 - 1980 Institute of Industrial Economics Research Assistant
1977 - 1979 Nordhordland Tiltakskontor Project leader (part-time)
Last flere artikler