Ansattprofil

Ingrid Steen Rostad

Førsteamanuensis - Campus Trondheim

Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner

Rostad, Ingrid Steen; Tyssen, Reidar & Løvseth, Lise (2021)

Symptoms of disturbed eating behavior risk: Gender and study factors in a cross-sectional study of two Norwegian medical schools

Eating Behaviors Doi: 10.1016/j.eatbeh.2021.101565

Rostad, Ingrid Steen; Tvedt, Sturle Danielsen, Sendén, Marie Gustafsson & Løvseth, Lise T (2018)

Physicians’ Mental Health and Nationality Affect how Work Characteristics Influence Presenteeism

Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology, 3(1), s. 1- 15. Doi: 10.16993/sjwop.51 - Fulltekst i vitenarkiv

Rostad, Ingrid Steen; Fridner, Ann, Sendén, Marie Gustafsson & Løvseth, Lise T (2017)

Paid sick leave as a means to reduce sickness presenteeism among physicians

Nordic Journal of Working Life Studies, 7(2), s. 71- 85. Doi: 10.18291/njwls.v7i2.81595 - Fulltekst i vitenarkiv

Rostad, Ingrid Steen; Milch, Vibeke & Saksvik, Per Øystein (2015)

Psychosocial workplace factors associated with sickness presenteeism, sickness absenteeism, and long-term health in a Norwegian industrial company

Scandinavian Psychologist Doi: 10.15714/scandpsychol.2.e11

Our study confirms that sickness presenteeism, sickness absenteeism, and long-term health are associated with common psychosocial workplace factors that include attendance pressure, write Ingrid Steen Rostad and colleagues.

Meland, Svein Inge; Langvik, Eva & Rostad, Ingrid Steen (2020)

Ressursmangel verre enn overgrepsbilder for politietterforskere

GEMINI [Fagblad]

Høy arbeidsbelastning, hyppig utskifting av personell og mangelfull opplæring oppleves som en større påkjenning for politifolk enn å granske bilder og film av seksuelle overgrep mot barn. Dette går fram av en ny rapport.

Rostad, Ingrid Steen (2015)

Derfor går syke ansatte på jobb

forskning.no [Internett]

Rostad, Ingrid Steen (2015)

Syk, men på jobb

legejobber.no [Internett]

Rostad, Ingrid Steen & Holm, Simen Fjellstad (2015)

Sykmeldt eller i jobb – en balansekunst

psykologisk.no [Internett]

Langvik, Eva; Sørengaard, Torhild Anita, Rostad, Ingrid Steen, Bjørkelo, Brita & Saksvik-Lehouillier, Ingvild (2020)

Arbeidssituasjonen for politiansatte under Covid-19: På vei mot mer fleksible arbeidsformer og økt digital kompetanse

[Academic lecture]. NEON-konferanse.

Langvik, Eva & Rostad, Ingrid Steen (2020)

Å jobbe med etterforskning av vold og overgrep mot barn. Sentrale belastninger og ressurser hos ansatte i Trøndelag Politidistrikt. Resultater fra forskningsprosjektet STRESOB

[Report]. NTNU.

Sørengaard, Torhild Anita; Christensen, Marit, Langvik, Eva, Rostad, Ingrid Steen & Saksvik-Lehouillier, Ingvild (2019)

Psychosocial work factors, affectivity and burnout: Exploring the possibilities of the Burnout Assessment Tool

[Academic lecture]. 19th EAWOP Congress.

Rostad, Ingrid Steen & Saksvik-Lehouillier, Ingvild (2015)

The Wave of Healthiness. A workplace intervention to promote public health

[Academic lecture]. European Association of Work and Organizational Psycholoogy.

Rostad, Ingrid Steen & Saksvik-Lehouillier, Ingvild (2015)

Exploring participation rates in a physical activity intervention to improve mastery of work - The Wave of Healthiness

[Academic lecture]. The 17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2018 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Ph.D Dr. Psychol.
2011 Norwegian University of Science and Technology (NTNU Master in Organizational Psycology