Fagprofil

Jan Ketil Arnulf

Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskaplige publikasjoner)

Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI-Fudan MBA program Associate dean
2004 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2008 - 2010 BI-Fudan MBA program Associate dean
2001 - 2004 Brødrene Dahl AS Organizational psychological advisor to the top management team
1999 - 2001 Holen Finsrud & Partners Consultant
1996 - 1999 Kompetansesenter-Rus, Oslo og Akershus Managing director
1992 - 1996 Folloklinikken psychiatric outpatient clinic Head of juvenile psychiatric outpatient team
1990 - 1992 Ås kommune Head of pedagogical psychological services
1989 - 1989 Norwegian Armed Forces Military psychologist
1988 - 1988 Ullevaal Sykehus Psychologist
Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2005 University of Oslo Ph.D Dr. Psychol.
1987 University of Oslo Master Cand. Psychol.
1983 Freie Universität Berlin B.S.