Fagprofil

Jan Ketil Arnulf

Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskaplige publikasjoner)