Fagprofil

Jan Ketil Arnulf

Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2005 University of Oslo Ph.D Dr. Psychol.
1987 University of Oslo Master Cand. Psychol.
1983 Freie Universität Berlin B.S.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI-Fudan MBA program Associate dean
2004 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2008 - 2010 BI-Fudan MBA program Associate dean
2001 - 2004 Brødrene Dahl AS Organizational psychological advisor to the top management team
1999 - 2001 Holen Finsrud & Partners Consultant
1996 - 1999 Kompetansesenter-Rus, Oslo og Akershus Managing director
1992 - 1996 Folloklinikken psychiatric outpatient clinic Head of juvenile psychiatric outpatient team
1990 - 1992 Ås kommune Head of pedagogical psychological services
1989 - 1989 Norwegian Armed Forces Military psychologist
1988 - 1988 Ullevaal Sykehus Psychologist
Last flere artikler