Fagprofil

Jan Terje Karlsen

Professor - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1998 Norwegian University of Science and Technology Ph.D.
1993 University of Agder Master of Science in Business
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2009 - Present BI Norwegian Business School Professor
2000 - 2009 BI Norwegian Business School Associate Professor
1994 - 1998 Norwegian University of Science and Technology, NTNU PhD Candidate
1993 - 1994 Norwegian School of Economics, NHH PhD Candidate
1991 - 1993 Høgskolen i Agder (now University of Agder) Assistant teacher
Last flere artikler