-
Ansattprofil

Mirha Sunagic

Førsteamanuensis II - Institutt for ledelse og organisasjon

Biografi

Mirha Sunagic is a PhD candidate in the department of Leadership and Organizational Behavior at Norwegian Business School BI. Her dissertation focuses on the relationship between employees’ aspirational role identities and their willingness to voice ‘risky’ issues (criticisms, problems and self-made errors).

Publikasjoner

Sunagic, Mirha (2020)

Hvordan kan ledere bidra til å skape et positivt ytringsklima?

Magma forskning og viten, 4

Nåværende forskning tyder på at ansatte ofte forblir tause overfor ledelsen om problemer og utfordringer på arbeidsplassen. Frykt for negative personlige konsekvenser og troen på at det er nytteløst å si fra, er to viktige årsaker til tausheten. I dagens komplekse kunnskapsorganisasjoner er dette uheldig fordi ledere ofte er prisgitt ansattes input for å kunne vite hva som fungerer bra eller dårlig i organisasjonene deres, hvor skoen trykker, og hvilke forbedringstiltak som bør iverksettes. Hva kan ledere gjøre for å oppfordre sine ansatte til å si fra? En mulig vei å gå er å fremme positivt ytringsklima. Positivt ytringsklima består av høy psykologisk trygghet (ansatte føler seg trygge på at de kan ytre sine meninger uten å være redde for negative personlige konsekvenser) og høy ytringseffektivitet (ansatte opplever at deres ytringer blir tatt på alvor av ledelsen og gitt en seriøs vurdering). Denne oversiktsstudien oppsummerer nåværende forskning på kilder til positivt ytringsklima i organisasjoner. Basert på gjennomgangen av 102 studier forekommer to hovedgrupper av kilder: a) lederstiler og b) tillitsfulle relasjoner. Et positivt ytringsklima ser ut til å best kunne fremmes ved bruk av deltagende og ydmyk ledelsesstil samt høy grad av tillit i forholdet mellom ansatte og ledere. Arbeidet med positivt ytringsklima krever også kjennskap til hva som kan sette det i fare, hvorav trakasserende ledelse fremkommer som en tydelig trussel.

Sunagic, Mirha & Traavik, Laura E. Mercer (2020)

Kvinnelige topplederes forklaringer på manglende likestilling på toppen av næringslivet

Magma forskning og viten, 3, s. 81- 89. - Fulltekst i vitenarkiv

Sunagic, Mirha & Wong, Sut I (2016)

Ansattes frie ytringer: Ledernes rolle

Alm, Kristian; Brown, Richard Mark & Røyseng, Sigrid (red.). Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner

Sunagic, Mirha (2019)

Skap læring og utvikling med positivt ytringsklima

LederNytt [Tidsskrift]

Sunagic, Mirha (1)

Varsling og ytringsklima | Hvordan kan ledere ta tak i kritikkverdige forhold, uten å måtte gå veien om (ofte lite hyggelige og dyre) varslingsprosesser? Sats på å skape et positivt ytringsklima!

Dagens Perspektiv [Kronikk]

Sunagic, Mirha (1)

Intern varsling og varslervern: Det haster med å utrede de obligatoriske, nasjonalt godkjente kunnskapskravene til ‘faktaundersøkere’

Dagens Perspektiv [Kronikk]

Sunagic, Mirha & Olafsen, Anja Hagen (2022)

Voice Climate, Employee Voice, and Basic Psychological Needs in Relation to Organizational Innovativeness

[Academic lecture]. Conference on Motivation.

Sunagic, Mirha (2016)

Employee voice and silence in the service of identity growth

[Academic lecture]. British Academy of Management Conference, Identity track.

Sunagic, Mirha (2013)

Individual agency in the identity work process:An exploratory, narrative case study. Accepted for the presentation at British Academy of Management Conference, PhD Paper Development Workshop, Liverpool

[Academic lecture]. British Academy of Management Conference, PhD Paper Development Workshop..

Sunagic, Mirha (2012)

Innovation, social identity and power:The interplay

[Academic lecture]. Accepted for presentation at the EGOS Paper Development Workshop, Helsinki.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2011 Handelshøyskolen BI Master of Science
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2011 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate