Fagprofil

Per-Magnus Thompson

Stipendiat - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskaplige publikasjoner)

Biografi

Per-Magnus Thompson is Clinical psychologist and consultant. He has teached at BI since 2010 and is PhD Candidate at BI since 2013.

Research areas
Leadership; Leader-follower relationships; Attachment theory.

Other areas of interest
Team and team development; Self-leadership; Motivation; Leadership development; Leadership coaching.