-
Ansattprofil

Tom Colbjørnsen

Professor emeritus - Institutt for ledelse og organisasjon

Publikasjoner

Colbjørnsen, Tom & Knudsen, Knud (2018)

On the way. Men's and women's managerial careers in Norway

Tidsskrift for samfunnsforskning, 59(2), s. 131- 156. Doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2018-02-01 - Fulltekst i vitenarkiv

This article analyzes how men’s and women’s careers are influenced by path dependence, different career determinants, and generation gaps. The analysis is based on panel data from AFF’s leadership surveys, and follows a representative sample of Norwegian managers in the middle phase of their careers between 1999 and 2011. The data shows that male managers start their careers in higher managerial positions and invest longer hours in their jobs than their female colleagues. Women who are careerists do succeed, however, in reducing some of men’s advantage later on. Higher education and jobs in private Sector firms are significant determinants of women’s chances for reaching a top management position. For male managers it is seemingly more important to start their careers at high levels, and to invest in future promotion opportunities by working long hours. Young female managers at the outset of their careers in 2011 started in higher positions than those at the same age twelve years earlier. The article demonstrates how panel analysis and cohort analysis may bring new insights into men’s and women’s career trajectories, and concludes by suggesting how such approaches may be further developed in future research.

Colbjørnsen, Tom (2013)

Norske ledere i et nytt århundre - hva skjer?

Rønning, Rune; Brochs-Haukedal, William, Glasø, Lars & Matthiesen, Stig Berge (red.). Livet som leder : Lederundersøkelsen 3.0

Colbjørnsen, Tom; Colbjørnsen, Tom & Falkum, Eivind (1997)

Corporate Efficiency and Employee Participation

Concepts and Transformation, 2(3), s. 231- 253.

This article is an attempt to integrate the efficiency perspectives that are traditionally nurtured in business schools with the employeeparticipation perspectives outlined in studies of industrial relations. Global communication between business units, and employee participation and co-determination within business units, both have impact on corporat e efficiency. The two approaches are synthesized ina conceptual framework combining the articulation of interest and resistance with value-creation and value destruction.

Colbjørnsen, Tom (2016)

Tillitsvalgtes dobbeltrolle

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Brannmur med sprekker

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Liten tue kan velte stort lass

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Frykt, følelser og fakta

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Organisasjonskulturer i utakt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Fusjonert eller fragmentert?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Profesjoners makt og avmakt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Statens innovasjonskraft

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Politisk styringsaktivisme

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Frivillig tvang og hellige kuer

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Forhandlinger for åpen scene

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Konkurranse i staten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2015)

Trivselsgåten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2014)

Kvinner på toppen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2014)

Staten som kapitalist

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2014)

Standardisering og styring

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2014)

Tillitsparadokset

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2014)

Staten, styret og sjefen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Colbjørnsen, Tom (2019)

Og bakom synger Stortinget. Statens sektorpolitiske styring.

[Report]. Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Colbjørnsen, Tom; Killengreen, Ingelin & Sletten, Ivar (2018)

Tolletatens fremtidige organisasjon

[Report]. Tolletaten.

Colbjørnsen, Tom (2018)

Forretning, politikk og det praktisk mulige. Statlig eierskap og styrets rolle.

[Report]. Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Colbjørnsen, Tom; Birkelund, Gunn Elisabeth, Hernes, Gudmund & Knudsen, Knud (2018)

Klassesamfunnet – fortsatt på hell?

[Popular scientific article]. sosiologen.no

Colbjørnsen, Tom (2017)

Subkulturer - bedre enn sitt rykte

[Popular scientific article]. Stat og styring, 27(2), s. 50- 55.

Colbjørnsen, Tom (2017)

"Onwards and Upwards". Kvinners veier til topps i norsk næringsliv.

[Report]. Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Colbjørnsen, Tom (2017)

Kunsten, kulturen og sjefen. Daglige lederes handlingsrom i kunst- og kulturinstitusjoner.

[Report]. Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Colbjørnsen, Tom; Digernes, Torbjørn & Sennerby Forsse, Lisa (2016)

Et ambisiøst, lite universitet. En vurdering av NMBUs styrings- og ledelsesmodell.

[Report]. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Colbjørnsen, Tom; Fjose, Sveinung, Iversen Flateland, Lisbeth, Høiseth-Gilje, Kaja & Myrseth, Per (2016)

Ut av startblokken. Evaluering av Justervesenet.

[Report]. Menon Business Economics.

Colbjørnsen, Tom (2015)

Ledelse og styring i offentlig sektor. Notat til Produktivitetskommisjonen.

[Report]. Tom Colbjørnsen.

Colbjørnsen, Tom (2015)

Stort ansvar, nok myndighet? NAV-kontorenes muligheter til å drive effektiv arbeidsrettet bistand

[Report]. Tom Colbjørnsen.

Colbjørnsen, Tom (2015)

Daglige lederes handlingsrom i statlige selskaper og helseforetak

[Report]. Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Colbjørnsen, Tom; Drake, Irmelin & Brochs-Haukedal, William (1999)

Lederutfordringer ved årtusenskiftet. Presentasjon av AFFs lederundersøkelse

[Article in business/trade/industry journal]. Affs Fagbulletin

Colbjørnsen, Tom; Brunstad, Rolf Jens & Rødseth, Tom (1981)

Sysselsettingen i søkelyset

[Scientific book]. Universitetsforlaget.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1984 University of Bergen Ph.D Dr. Philos.
1977 University of Bergen Master Cand. Polit.
1976 Norwegian School of Economics (NHH) Master of Science in Business
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2014 - Present BI Norwegian Business School Professor
2006 - 2014 BI Norwegian Business School President
1991 - 2006 Norwegian School of Economics (NHH) Professor
1988 - 1990 Norwegian Research Center in Organization and Management, University of Bergen Senior researcher
1987 - 1987 Harvard University Visiting Scholar
1979 - 1987 University of Bergen Project manager/Assistant professor/Associate professor/Professor
1980 - 1981 University of Wisconsin-Madison Honorary Fellow