-
Ansattprofil

Christine Bugge-Mahrt Eriksen

Administrasjonssjef - Institutt for markedsføring, administrasjon

Institutt for markedsføring