Fagprofil

Erlend Kvaal

Professor - Institutt for regnskap revisjon og foretaksøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2005 BI Norwegian Business School Ph.D Dr. Oecon.
1984 University of Oslo Master Cand. Oecon
2005 BI Norwegian Business School Ph.D Dr. Oecon.
1984 University of Oslo Master Cand. Oecon
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2014 - Present BI Norwegian Business School Professor
2006 - 2014 BI Norwegian Business School Associate Professor
2000 - 2005 BI Norwegian Business School PhD Candidate
1990 - 1998 Ministry of Finance Deputy Director
1985 - 1990 Central Bank of Norway Head of Unit