Fagprofil

Erna Engebrethsen

Postdoktorstipendiat - Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Publikasjoner

Jahre, Marianne; Bygballe, Lena Elisabeth & Engebrethsen, Erna S. (2017)

Collaborative approach to reduce risks and improve crisis management – the BaSEC case

[Academic lecture]. SNF Workshop Series: Methods of Disaster Research: Interdisciplinary Approaches.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2009 BI Norwegian Business School PhD