Fagprofil

Espen Roy Skaldehaug

Førstelektor - Institutt for regnskap revisjon og foretaksøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1983 Linköpings Universitet Master Civil Engineer
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
1988 - Present BI Norwegian Business School Senior Lecturer