Fagprofil

Janicke Rasmussen

Dean Master - Deans

Ekspertområder

Publikasjoner

Rasmussen, Janicke (2015)

Do Board Evaluations Measure Board Effectiveness? The case of large listed companies in Norway.

International Studies of Management and Organisation, 45(1), s. 80- 98. Doi: 10.1080/00208825.2015.1005999

Rasmussen, Janicke (2013)

Får eiere som forventet? : hvordan anbefalingen om styreevaluering gjennomføres i norske børsnoterte selskap

Praktisk økonomi og finans, 29 [i.e. 30](2), s. 75- 86.

Rasmussen, Janicke & Huse, Morten (2011)

Corporate Governance in Norway: women and employee-elected directors

Mallin, Christine A (red.). Handbook of International Corporate Governance: Country Analyses

Rasmussen, Janicke Lilletvedt & Huse, Morten (2009)

Styreevalueringer - hva er det, og hvordan brukes de?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(3), s. 41- 51.

Rasmussen, Janicke (1)

Vær lærevillig og endringsvillig! :

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse [Kronikk]

Kristensen, Roy K; Rasmussen, Janicke, Stenheim, Tonny & Engelsborg, Tom (2014)

Årsregnskapet - Oppgavesamling ed løsningsforslag

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Rasmussen, Janicke (2014)

Do Board evaluation Measure Board Effectiveness? The case og Large Listed Companies in Norway

[Academic lecture]. 12th European Academic conference on Internal Audit and Corporate Governance.

Rasmussen, Janicke & Huse, Morten (2011)

Corporate Governance in Norway: women and employee-elected board member

Mallin, Christine A (red.). Handbook of International Corporate Governance: Country Analyses

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2010 Cass Business School Ph.D.
1990 Norwegian School of Economics & Business Administration Master of Management
1989 Heriot Watt University Master of Science in Business
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2014 - Present BI Norwegian Business School Dean Master
2012 - Present Norwegian Business School Coordinator for the major in Business law, tax and accounting (part of the MSc in Business Economics)
2011 - Present Norwegian Business School Associate Dean for the Bachelor of Business Administration
2010 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2005 - 2010 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1999 - 2004 BI Norwegian Business School Lecturer
1997 - 1999 Tax Collector Office Assistant Director
1993 - 1997 Directorate of Taxes Economic Advisor
1990 - 1993 Price Waterhouse Auditor