Fagprofil

Alexander Næss Skjønberg

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter - et forsøk på å beskrive det prinsipielle

Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum, Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (red.). Sui generis. Festskrift til Stein Evju

Skjønberg, Alexander Næss (2011)

Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere

Arbeidsrett, VII, s. 1- 80.

Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017)

Individuell arbeidsrett (2.utg.)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger

[Academic lecture]. Paal Bergs Arbeidsrett - utvalgte emner anno 2016.

Skjønberg, Alexander Næss & Hognestad, Eirik (2014)

Individuell arbeidsrett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2018 University of Oslo PhD
2010 University of Oslo Master of Laws
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2018 - Present Arbeidsretten Konstituert dommer/judge
2017 - Present BI Norwegian Business School Førsteamanuensis/Associate Professor
2013 - Present University of Bergen Sensor
2012 - Present University of Oslo Sensor
2013 - 2017 University of Oslo Stipendiat/PhD. fellow
2011 - 2013 Advokatfirmaet BA-HR Advokatfullmektig/Associate
2010 - 2011 ELSA Norway - European Law Students' Association Treasurer