Fagprofil

Alexander Næss Skjønberg

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2010 University of Oslo Master of Laws
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor/førsteamanuensis
2013 - Present University of Bergen Sensor
2012 - Present University of Oslo Sensor
2013 - 2017 University of Oslo Stipendiat/PhD. fellow
2011 - 2013 Advokatfirmaet BA-HR Advokatfullmektig/Associate