Fagprofil

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Professor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Own website http://www.carolinedditlev-simonsen.com/

Caroline Dale Ditlev-Simonsen holds a Bachelors degree in Business Administration (Simon Fraser University, Vancouver), a Masters degree in Energy and Environmental Studies (Boston University) and a PhD in Leadership and Organization (BI Norwegian Business School). Ditlev-Simonsen has international and comprehensive business and organizational experience in the areas of corporate responsibility, corporate citizenship and environmental and ethical issues. Previous work experience includes Project Manager, World Industry Council for the Environment, New York; Executive Officer, Norwegian Pollution Control Authority; Advisor, Kværner ASA and Vice President, Head of Community Contact, Storebrand ASA. She has varied board experience and was a board member of WWF-Norway (World Wide Fund for Nature) from 2002 - 2008. Ditlev-Simonsen is also Co-Director at the BI Centre for Corporate Responsibility www.bi.no/ccr .

Research areas

Corporate Social Responsibility (CSR), non-financial reporting, attitudes, behavior, change, leadership and communication. For an overview over her academic contribution, please see "Publications" in the column to the right. Her paper "From corporate social responsibility awareness to action?" was chosen as an Outstanding Paper Award Winner at the Emerald Literati Network Award for Excellence 2011

Teaching areas

Ditlev-Simonsen teaches CSR at Master level classes, and is responsible for the CSR module of the BI-Fudan University MBA program in Shanghai, China. In addition, she lectures and gives courses in CSR for corporations and organizations.

Publikasjoner

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2020)

Integrering og rapportering om bærekraftsmålene i sparebankstiftelser og mottakere av støtte

Stenheim, Tonny & Birkeland, Kari (red.). Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2018)

Expectations Versus Applications: Five Years with ISO 26000 in Norway

Idowu, Samuel O.; Sitnikov, Catalina & Moratis, Lars (red.). ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Næss, Knut Myrum (2018)

Kapitalforvaltning i stiftelser: Styrets oppfatninger av forsvarlig forvaltning

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 21(6), s. 72- 81. - Fulltekst i vitenarkiv

Samlet bokført egenkapital i norske stiftelser var i 2016 på mer enn 160 milliarder kroner. Samtidig er det lite kunnskap om hvordan stiftelseskapitalen er forvaltet, og hvordan styret i stiftelser arbeider med kapitalforvaltningen. I denne studien ser vi nærmere på hvordan fem tilfeldig valgte stiftelser med egenkapital på fem til syv millioner kroner forholder seg til stiftelseslovens § 18 om forvaltning av stiftelsens kapital. Det fremkommer at fire av stiftelsene forvalter hoveddelen av kapitalen som bankinnskudd, og at risikominimering er hovedbegrunnelsen for dette. Vedtektene stiller i liten grad krav til styrets forvaltningskompetanse, og det er variasjon knyttet til hvem som treffer forvaltningsavgjørelser i stiftelsen. Studien bidrar på flere nivåer. Fra et akademisk ståsted bidrar studien til kunnskap rundt oppfatning av begrep, avgjørelsesprosesser og valg av strategi. Fra et mer praktisk perspektiv bidrar studien til kunnskap om hvordan styrer arbeider. Funnene kan også være av praktisk nytte for stiftelser generelt

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2017)

Beyond sponsorship - exploring the impact of cooperation between corporations and NGOs

International journal of corporate social responsibility, 2 Doi: 10.1186/s40991-017-0017-9

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2016)

From idealism to profitability

Sobrero, Rossella (red.). L'Impresa di domani: Innovativa sostensibile inclusiva

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2016)

Rapportering om samfunnsansvar i små foretak

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Wenstøp, Fred (2016)

Attitudes towards ethical pension management among Norwegians

Beta, 30(2), s. 100- 118. Doi: 10.18261/ISSN.1504-3134-2016-02-01

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2015)

The gap between attitude and behavior in environmental protection - the case of Norway

Stoknes, Per Espen & Eliassen, Kjell Arnold (red.). Science based activism. Festschrift to Jørgen Randers

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale; Høivik, Heidi von Weltzien & Ihlen, Øyvind (2015)

The historical development of corporate social responsibility in Norway

Idowu, Samuel O.; Schmidpeter, P. & Fifka, M. (red.). Corporate Social Responsibility in Europe

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2014)

Are Non-Financial (CSR) Reports Trustworthy? A Study of The Extent to Which Non-Financial Reports Reflect the Media’ Perception of The Company’s Behaviour

Issues in Social & Environmental Accounting, 8(2), s. 116- 133.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

The role-play approach to corporate social responsibility (CSR) education: The concept and a step-by-step example

Ahmad, Jamilah & Crowther, David (red.). Education and Corporate Social Responsibility: International Perspectives

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Brøgger, Benedicte (2013)

CSR and employee motivation

Midttun, Atle (red.). CSR and beyond: A Nordic perspective

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Wenstøp, Fred Erling (2013)

How stakeholders view stakeholders as CSR motivators

Social Responsibility Journal, 9(1), s. 137- 147. Doi: 10.1108/17471111311307868

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Wenstøp, Fred Erling (2013)

Ledelse av samfunnsansvar (CSR) - hva ønsker de ansatte?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 16(2), s. 32- 38.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2012)

The Relationship Between Norwegian and Swedish Employees' Percetion of Corporate Social Responsibility and Affective Commitment

Business & Society Doi: 10.1177/0007650312439534

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2011)

ISO 26000 som et virkemiddel for institusjonalisering av samfunnsansvar (CSR)

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 79- 87.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Wenstøp, Søren Henrik (2011)

Companies Ethical Commitment: an analysis of the rhetoric in CSR reports

Issues in Social & Environmental Accounting, 5(1/2), s. 65- 81. Doi: 10.22164/isea.v5i1.55 - Fulltekst i vitenarkiv

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Gottschalk, Petter (2011)

Stages of growth model for corporate social responsibility

International Journal of Corporate Governance, 2(3/4), s. 268- 287. Doi: 10.1504/IJCG.2011.044378

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Midttun, Atle (2011)

What Motivates Managers to Pursue Corporate Responsibility? A Survey among Key Stakeholders

Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 18(1), s. 25- 38. Doi: 10.1002/csr.237

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2010)

Bedrifters støtte til frivillige organisasjoner (NGOer); Filantropi, samfunnsansvar og de ansatte

Praktisk økonomi & finans, s. 90- 98.

Ditlev-Simonsen, Caroline D. (2010)

Bedrifters støtte til frivillige organisasjoner (NGOer)

Praktisk økonomi & finans, s. 90- 98.

Ditlev-Simonsen, Caroline D. (2010)

From corporate social responsibility awareness to action?

Social Responsibility Journal, 6(3), s. 452- 468.

Ditlev-Simonsen, Caroline D. (2010)

Historical Account of Key Words in Non-Financial Report Titles

Issues in Social & Environmental Accounting, 4(2), s. 136- 148.

Ditlev-Simonsen, Caroline D. (2009)

Fordrer det noe spesielt å lede en samfunnsansvarlig bedrift?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 12(2), s. 23- 33.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Rapportering på samfunnsansvar gjelder alle

Econa [Tidsskrift]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Det er eit gap mellom liv og lære

Hardanger Folkeblad [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Magma 02-2013: Ansatte vil gjerne ta aktiv del i bedrifters samfunnsansvarsarbeid

Econa [Tidsskrift]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Ansatte vil gjerne ta aktiv del i bedriftenes samfunnsansvarsarbeid

Business Q4 [Tidsskrift]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

360 grader samfunnsansvar

Magma [Tidsskrift]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Ledelse av samfunnsansvar (CSR) - hva ønsker de ansatte?

Magma [Tidsskrift]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Si mindre men snakk om det viktige

NTB Info [Tidsskrift]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Støtter gode formål uten å spørre de ansatte

forskning.no [Internett]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Bedriften får en ny rolle

Ukeavisen Ledelse [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Ansatte får ikke være med å bestemme

Ledernytt [Tidsskrift]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Også en juleforestilling

Fremover [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Å gro bart er blitt den nye Birken

E24 [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Lykkens pris

Aftenposten [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

De unge slurver mest med kildesortering

Altaposten [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Unge gir blaffen

Unge gir blaffen [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Unge dårligst på kildesortering

Samfunnsmagasinet [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Ledere gir bort julegavene

Stavanger Aftenblad [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Under halvparten får julegaver på jobben

Stavanger Aftenblad [Avis]

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (1)

Lønnsomt samfunnsansvar : dokumentasjon, suksesskriterier og fremgangsmåte

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse [Kronikk]

Jahre, Marianne; Chao, Emmanuel, Debela, Kenenisa & Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2019)

Sutainable development of supply chains and networks - Identifying business opportunities in emerging markets

[Academic lecture]. IMP-Forum.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2014)

Norske og internasjonale regler og initiativ knyttet til samfunnsansvar (CSR)

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, 3, s. 191- 201.

Wenstøp, Fred Erling & Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2014)

Hva tror de ansatte skal til for motivere til å sykle til og fra jobb?

[Article in business/trade/industry journal]. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 70- 82.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2013)

Hvordan rapportere om samfunnsansvar? Status, dagens rapporteringsregler og nye lover

[Academic lecture]. Econa Frokostseminar.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2012)

Voluntary corporate social responsibility reporting - a reflection of realism or utopia?

[Academic lecture]. International Conferance on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2012)

Gapet mellom liv og lære innen miljøvern

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2012)

Non-financial reporting on CSR in smaller companies

[Academic lecture]. Company Law and Empirical Studies Workshop.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2012)

Art 11 FTEU and Integrated Reporting; Commentator

[Academic lecture]. Taking Article 11 FTEU Seriously - The Significance of EU treaty Law for Reguating European Companies.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2012)

Bryr de ansatte seg om samfunnsansvar?

[Popular scientific article]. Ledernytt

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale & Midttun, Atle (2012)

Hvorfor tar ledere samfunnsansvar?

[Popular scientific article]. Ledernytt, 1

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2011)

Ikke-finansiell rapportering knyttet til samfunnsansvar i mindre bedrifter

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2008)

Corporate Social Responsibility in global Value Chains - A Conceptual and Operational approach

[Academic lecture]. An empirical analysis NTNU.

Ditlev-Simonsen, Caroline Dale (2008)

In a corporate responsibiltiy setting - Does a company's interaction with NGOs influence the commitment of its employees?

[Academic lecture]. The Third Colloquium on Corporate Political Activity.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2011 BI Norwegian Business School Ph.D.
1990 Boston Universtity, Boston, Mass., USA Master of Arts
1986 Simon Fraser University, Vancouver, Canada Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School Associate Dean, Customised program
2011 - Present BI Norwegian Business School Senior Researcher
2006 - Present BI - Centre for Corporate Responsibility Co-director
2008 - 2011 BI Norwegian Business School Researcher
2001 - 2005 MISA Consulting (Miljø og Samfunn), Oslo Manager
2000 - 2001 Storebrand ASA Assistant Director
1998 - 2000 Storebrand ASA Manager
1995 - 1998 Kværner ASA og Kværner Water Systems AS, Oslo/Tranby Adviser
1995 - 1995 Statens forurensingstilsyn (SFT) Staff Engineer
1992 - 1994 World Industry Council for the Environment (WICE), New York, USA Project Manager
1991 - 1991 Intrenational Chamber of Commerce - International Environmetal Bureau (ICC-IEB), Oslo Project Manager
1986 - 1989 Lillunn A/S Manager