-
Ansattprofil

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Ekspertområder

Publikasjoner

Furuseth, Eivind (2024)

Norway – Interest deduction rules; PRA Group Europe AS – Appeal Court

Kofler, Georg; Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Rust, Alexander, Schuch, Josef, Spies, Karoline, Staringer, Claus & Szudoczky, Rita (red.). CJEU - Recent Developments in Direct Taxation 2023

Furuseth, Eivind (2024)

Norway: Royalty or Business Income – A Credit for Tax not levied in Accordance with the Convention?

Kofler, Georg; Lang, Michael, Rust, Alexander, Owens, Jeffrey, Pistone, Pasquale, Schuch, Josef, Spies, Karoline, Staringer, Klaus, Szudoczky, Rita, Essers, Peter & Kemmeren, Eric (red.). Tax Treaty Case Law around the Globe 2023

Furuseth, Eivind (2024)

Norway – Case E-3/21 PRA Group Europe AS – Interest Limitation Rule

Kofler, Georg; Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Schuch, Josef, Spies, Karoline, Staringer, Klaus & Szudoczky, Rita (red.). CJEU - Recent Developments in Direct Taxation 2022

Furuseth, Eivind (2023)

Good faith in domestic and international tax law - Norway

Douma, Sjoerd & Elliffe, Craig (red.). Good faith in domestic and international tax law

Furuseth, Eivind (2023)

Norway: Whether the Norwegian/Domestic Tax Credit Rules Were in Conflict with Article 23 of the Tax Treaty – Case No: 19-083263TVI-THOD/1

Kemmeren, Eric (red.). Tax Treaty Case Law around the Globe 2022

Furuseth, Eivind (2023)

Norway: Supreme Court - Posseidon (HR-2021-1243-A)

Kemmeren, Eric (red.). Tax Treaty Case Law around the Globe 2022

Furuseth, Eivind (2023)

Mandatory disclosure rules in Norway

Kofler, Georg (red.). Mandatory disclosure rules

Furuseth, Eivind (2020)

Hvor langt strekker Principle Purposes Test seg?

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Furuseth, Eivind (2020)

Skattemessige incentivordninger for FoU

Stenheim, Tonny & Birkeland, Kari (red.). Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke

Furuseth, Eivind (2020)

Chapter 27: Norway

Lang, Michael; Owens, Jeffrey & Pistone, Pasquale (red.). Tax treaty arbitration

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (2020)

Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Cappelen Damm Akademisk.

Furuseth, Eivind; Kellgren, Jan & Kukkonen, Matti (2019)

The Decisive Moment(s or periods) in the Application of Income Tax Rules and the Importance of Events Thereafter – a Swedish, Norwegian and Finnish Perspective and Comparison.

Nordic Tax Journal, 1 Doi: 10.1515/ntaxj-2019-0003

Furuseth, Eivind (2018)

Improving tax compliance in a globalized world: Norway

Evans, Chris; Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Rust, Alexander, Schuch, Josef & Staringer, Claus (red.). Improving tax compliance in a globalized world

Furuseth, Eivind (2018)

Norway: The remittance rule in the tax treaty between Norway and Singapore

Lang, Michael (red.). Tax Treaty Case Law Around the Globe 2017

Furuseth, Eivind (2018)

The interpretation of tax treaties in relation to domestic GAARs

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Furuseth, Eivind (2016)

Norway: Dividend; Article 10 of the Nordic tax treaty

Lang, Michael (red.). Tax treaty case law around the globe 2015

Furuseth, Eivind (2016)

Norway: GE healtcare case - Hybrid entity

Lang, Michael (red.). Tax treaty case law around the globe 2015

Furuseth, Eivind (2016)

En sammenligning av gjennomskjæringsregelen og "principal purposes test"

Skatterett, 34(4), s. 291- 319. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-04-02

Artikkelen sammenligner vilkår for og rekkevidden av den norske ulovfestede omgåelsesregelen og OECDs forslag til en traktatfesting av en generell omgåelsesregel (Principal Purposes Test). Artikkelen viser at det på enkelte punkter er betydelige forskjeller mellom den norske ulovfestede omgåelsesregelen og den foreslåtte principal purposes test regelen. Avslutningsvis i artikkelen fremheves betydningen og virkningen av at de to regelsettene er ulike.

Furuseth, Eivind (2014)

Er dommer fra EU-domstolen en relevant rettskildefaktor ved tolkning av skatteavtaler?

Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (red.). Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (2013)

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gyldendal Juridisk.

Holter, Katrine & Furuseth, Eivind (2022)

Rett og Slett #44: Fattigdomskrise i Norge: Kan rettsstaten utjevne forskjeller?

Alle podkastspillere [Radio]

Furuseth, Eivind (2016)

Nordic News 2/2015

Nordic Tax Journal [Kronikk]

Furuseth, Eivind (2015)

Nordic News 1/2015

Nordic Tax Journal [Kronikk]

Furuseth, Eivind & Folkvord, Benn (1)

Nødvendig sjablong eller uforholdsmessig monsterskatt?

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind & Folkvord, Benn (1)

Politiske hensyn og ekspertutvalg

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind (1)

Blir de norske holdingselskapene med på flyttelasset til Sveits?

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind (1)

Ulike skattesatser – all skatteplanleggings mor

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind & Folkvord, Benn (1)

Politiske utfordringer

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Forskning i koronaens tid

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Høyaktuell grunnrenteskatt

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Unødvendig komplisert skatterett?

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Klagebehandling og resursbruk

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Transocean og kompleksitet

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind & Folkvord, Benn (1)

Lovfesting og usikkerhet

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind & Folkvord, Benn (1)

Fritaksmetode for alle

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett?

Skatterett [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind, Grundekjøn, Ole Tellef, Kildal, Tor S. & Kristensen, Roy (2021)

Oppgaver i skatterett

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind & Gjems-Onstad, Ole (2021)

Norsk bedriftsskatterett

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind, Grundekjøn, Ole Tellef, Kildal, Tor S. & Kristensen, Roy K (2019)

Oppgaver i skatterett

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn, Furuseth, Eivind & Ferdowsi, Sanaz Ormaz (2018)

Norsk bedriftsskatterett

[Non-fiction book]. Gyldendal Juridisk.

Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind, Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (2015)

Norsk Bedriftsskatterett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2016 Universitetet i Oslo Ph.D Dr. Juris
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2010 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2007 - 2014 KPMG Law Firm Attorney-at-law