Fagprofil

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Ekspertområder

Publikasjoner

Furuseth, Eivind (2018)

Improving tax compliance in a globalized world: Norway

Evans, Chris; Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Rust, Alexander, Schuch, Josef & Staringer, Claus (red.). Improving tax compliance in a globalized world

Furuseth, Eivind (2018)

Norway: The remittance rule in the tax treaty between Norway and Singapore

Lang, Michael (red.). Tax Treaty Case Law Around the Globe 2017

Furuseth, Eivind (2018)

The interpretation of tax treaties in relation to domestic GAARs

International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Furuseth, Eivind (2016)

Norway: Dividend; Article 10 of the Nordic tax treaty

Lang, Michael (red.). Tax treaty case law around the globe 2015

Furuseth, Eivind (2016)

Norway: GE healtcare case - Hybrid entity

Lang, Michael (red.). Tax treaty case law around the globe 2015

Furuseth, Eivind (2016)

En sammenligning av gjennomskjæringsregelen og "principal purposes test"

Skatterett, 34(4), s. 291- 319. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-04-02

Artikkelen sammenligner vilkår for og rekkevidden av den norske ulovfestede omgåelsesregelen og OECDs forslag til en traktatfesting av en generell omgåelsesregel (Principal Purposes Test). Artikkelen viser at det på enkelte punkter er betydelige forskjeller mellom den norske ulovfestede omgåelsesregelen og den foreslåtte principal purposes test regelen. Avslutningsvis i artikkelen fremheves betydningen og virkningen av at de to regelsettene er ulike.

Furuseth, Eivind (2014)

Er dommer fra EU-domstolen en relevant rettskildefaktor ved tolkning av skatteavtaler?

Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (red.). Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (2013)

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gyldendal Juridisk.

Furuseth, Eivind (2016)

Nordic News 2/2015

Nordic Tax Journal [Kronikk]

Furuseth, Eivind (2015)

Nordic News 1/2015

Nordic Tax Journal [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Høyaktuell grunnrenteskatt

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Unødvendig komplisert skatterett?

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Klagebehandling og resursbruk

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Transocean og kompleksitet

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind & Folkvord, Benn (1)

Lovfesting og usikkerhet

Skatterett [Kronikk]

Furuseth, Eivind & Folkvord, Benn (1)

Fritaksmetode for alle

Skatterett [Kronikk]

Folkvord, Benn & Furuseth, Eivind (1)

Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett?

Skatterett [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn, Furuseth, Eivind & Ferdowsi, Sanaz Ormaz (2018)

Norsk bedriftsskatterett

[Non-fiction book]. Gyldendal Juridisk.

Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind, Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (2015)

Norsk Bedriftsskatterett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2016 Universitetet i Oslo Ph.D Dr. Juris
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2010 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2007 - 2014 KPMG Law Firm Attorney-at-law