Fagprofil

Eivind Furuseth

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2016 Universitetet i Oslo Ph.D Dr. Juris
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2010 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2007 - 2014 KPMG Law Firm Attorney-at-law
Last flere artikler