Fagprofil

Harald Benestad Anderssen

Professor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2014 University of Tromsø PhD
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2016 BI Norwegian Business School Assistant professor