-
Ansattprofil

Henning Hauso

Høyskolelektor II - Campus Bergen

Institutt for rettsvitenskap og styring