Fagprofil

Inger Julie Aasland

Stipendiat - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2012 University of Oslo Master
2009 Norwegian School of Economics (NHH) Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate