Fagprofil

Inger Julie Aasland

Stipendiat - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Aasland, Inger Julie (2016)

Passiv identifikasjon mellom revisjonsklientens konkursbo og styre

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Aasland, Inger Julie (2014)

Passiv identifikasjon ved revisors erstatningsansvar

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(2), s. 77- 104.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny praksis

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 131- 144.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 124- 130.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2012 University of Oslo Master
2009 Norwegian School of Economics (NHH) Bachelor
2012 University of Oslo Master
2009 Norwegian School of Economics (NHH) Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate