Fagprofil

Inger Julie Aasland

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Ekspertområder

Publikasjoner

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2104)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 80- 90.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2016)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 74- 88.

Aasland, Inger Julie (2016)

Passiv identifikasjon mellom revisjonsklientens konkursbo og styre

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 99- 102.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 157- 160.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 164- 167.

Aasland, Inger Julie (2014)

Passiv identifikasjon ved revisors erstatningsansvar

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(2), s. 77- 104. - Fulltekst i vitenarkiv

Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny praksis Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 103- 109.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 86- 88.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 66- 67.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny lovgivning - Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 68- 71.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny praksis

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 131- 144.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 124- 130.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2012 University of Oslo Master
2009 Norwegian School of Economics (NHH) Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate