-
Ansattprofil

Ingvild Schiøll Ericson

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Ingvild Schiøll Ericson er høyskolelektor på BI og stipendiat i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo. Doktorgradsprosjektet er innen fagfeltet personvern, og omhandler private selskapers behandling av barns personopplysninger gjennom digitale tjenester, som Google, Meta med mer. Tematikken knyttet til kommersiell utnyttelse av barns personopplysninger på nett går igjen i flere av hennes publikasjoner. Ingvild Ericson har bakgrunn som advokat – og dommerfullmektig, bred erfaring som foreleser og foredragsholder, og hun var i flere år Associate Dean for bachelorstudiet i forretningsjus og økonomi. I tillegg til undervisning på sistnevnte, har hun kursansvar i juridisk metode (JUR3400) på det nyoppstartede studiet i rettsvitenskap. Ericson veileder også jevnlig masterstudenter ved UiO og UiT. Hennes hovedsakelige fagfelt er personvern, forbrukerrettigheter, kontraktsrett og juridisk metode. I tillegg til graden cand.jur fra universitetet i Oslo, har Ericson en master i European Business Law fra universitetet i Aix-Marseille, og mellomfag i psykologi.

Publikasjoner

Ericson, Ingvild (2011)

Innbetalinger til eiendomsmeglers klientkonto i lys av bustadoppføringslova § 47

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Viken, Monica; Ericson, Ingvild B & Bergsåker, Trygve (2007)

Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven

Bergsåker, Trygve (red.). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven

Ericson, Ingvild (2011)

http://e24.no/media/frykter-lure-fotballfans-kan-true-angrefristen/20097218

E24.no [Internett]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2003 L'Université d'Aix-Marseille III Master of European Business Law
2002 University of Oslo Master Cand. Jur.
1997 University of Oslo Other
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Lecturer and Associate Dean - Bachelor i økonomi og forretningsjus
2013 - 2016 District Court of Drammen Deputy Judge
2012 - 2013 HELP Forsikring AS Associate lawyer
2003 - 2013 BI Norwegian Business School Lecturer
2004 - 2005 Advokat S. C. Valen (Law firm) Investigator
2003 - 2003 L'Université d'Aix-Marseille III Guest lecturer
2001 - 2003 Adv. Launy, Bråthen and Foyn (Law firm) Investigator