-
Ansattprofil

Jenni Maria Pettersen

Stipendiat - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Pettersen, Jenni Maria (2023)

Ulovfestet ansvar for sakskostnader idømt aksjeselskap etter Sea Lice-dommen (HR-2022-1148-A)

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 2(3)

Bråthen, Tore & Pettersen, Jenni Maria (1)

Juridisk trøblete lederlønnspolitikk

Dagens næringsliv [Kronikk]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2016 University of Oslo Master