-
Ansattprofil

Jenni Maria Pettersen

Stipendiat - Institutt for rettsvitenskap og styring

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2016 University of Oslo Master