-
Ansattprofil

Jul Fredrik Kaltenborn

Høyskolelektor II - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Kaltenborn, Jul Fredrik (2019)

Teknologinøytralitet og datakriminalitet – særlig om klassifiseringen av begrepet datasystem

Tidsskrift for strafferett, 19(2), s. 148- 167. Doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-02-03

Kaltenborn, Jul Fredrik (2019)

Når de ressurssterke ransakes

Dagens næringsliv [Kronikk]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2007 University of Oslo Master Cand. Jur.