Fagprofil

Kari Birkeland

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Ekspertområder

Publikasjoner

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2104)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 80- 90.

Birkeland, Kari (2018)

Forslag til ny norsk revisorlov NOU 2017: 15 Ny revisorlov

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 18- 33.

Birkeland, Kari (2017)

Ekstern revisors handleplikter

Cappelen Damm Akademisk.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2016)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 74- 88.

Birkeland, Kari & Bråthen, Tore (2015)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 104- 111.

Birkeland, Kari & Bråthen, Tore (2015)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 130- 134.

Birkeland, Kari (2014)

Ny rettspraksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 102- 109.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 99- 102.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 157- 160.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 164- 167.

Birkeland, Kari (2011)

Revisors rolle etter regnskapsloven § 3-3b - foretaksstyring i årsberetningen

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Birkeland, Kari (2008)

Rekommandasjon om begrensning av revisors sivilrettslige ansvar

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 93- 100.

Birkeland, Kari (2007)

Erstatningsansvar for revisorer

Tidsskrift for erstatningsrett, s. 4- 32.

Birkeland, Kari (2007)

Revisors ansvar for aksjekapital som er bekreftet innbetalt i forbindelse med stiftelse av selskap

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Birkeland, Kari (2006)

Fagseminar om revisors ansvar

Revisjon og Regnskap, s. 42- 44.

Bråthen, Tore & Birkeland, Kari (2019)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 98- 101.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 86- 88.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 66- 67.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny lovgivning - Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 68- 71.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny praksis

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 131- 144.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 124- 130.

Birkeland, Kari (2005)

EU Kommisjonens forslag til forenkling av annet selskapsdirektiv. Betydning for norsk selskapslovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for forretningsjus, 11(4), s. 516- 557.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2015 University of Tromsø PhD
2005 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2016 BI Norwegian Business School Lecturer
2007 - 2011 BI Norwegian Business School PhD Candidate
2005 - 2006 Skatteetaten Legal Adviser (tax)