Fagprofil

Kari Birkeland

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2015 University of Tromsø PhD
2005 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2016 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - 2016 BI Norwegian Business School Lecturer
2007 - 2011 BI Norwegian Business School PhD Candidate
2005 - 2006 Skatteetaten Legal Adviser (tax)