Fagprofil

Kim Andre Syvertsen

Høyskolelektor II - Institutt for rettsvitenskap og styring