-
Ansattprofil

Kurt Weltzien

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Weltzien, Kurt & Meder, Margrethe (2021)

Styringsrett i krisetider - midlertidig vidtgående

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.). Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Weltzien, Kurt (2021)

Ferjesamband på anbud. Virksomhetsoverdragelse etter yrkestransportloven § 8 (2)

Arbeidsrett, 18(2), s. 140- 183. Doi: 10.18261/issn.1504-3088-2021-02-03

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (2021)

Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Gyldendal Akademisk.

Styringsretten er blitt mye debattert i norsk arbeidsrett og vil utvilsomt bli mye debattert også fremover. Styringsretten er et av de «evig aktuelle» temaene i arbeidsretten og reiser problemstillinger av både prinsipiell og praktisk interesse. Boken belyser et bredt spekter av sider ved styringsretten og gir et bidrag til den faglige debatten. Boken består av tre deler. Artiklene i del I tar for seg grunnleggende og prinsipielle spørsmål, blant annet om styringsrettens bakgrunn og begrunnelse, begreper, ulike tilnærmingsmåter og spørsmål om domstolsprøvelse. Del II inneholder artikler som på ulik måte gir et komparativt bidrag til den norske styringsrettsdebatten, mens artiklene i del III tar for seg en rekke aktuelle og konkrete problemstillinger om styringsrettens rekkevidde. Hver artikkel står på egne ben og kan leses for seg. Men det er også viktige sammenhenger mellom dem, både likheter og forskjeller, som løftes frem i bokens innledning.

Weltzien, Kurt (2020)

Heving av arbeidskontrakter i koronaens tid - Arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) - aktuelle eller anakronisme?

Lov og Rett, 59(10), s. 622- 642. Doi: 10.18261/issn.1504-3061-2020-10-04

Weltzien, Kurt (2020)

Anskaffelser + Arbeidsrett= Sant?

Trygstad, Kristian Jåtog & Bakken, Espen (red.). Offentlige kontrakter aktuelle tema

Weltzien, Kurt (2017)

Boikott i arbeidskampsammenheng

Fagbokforlaget.

Weltzien, Kurt (2012)

Feil i faktum og feil i jus - ESA om lønns- og arbeidsvilkår

Arbeidsrett, 9(1), s. 174- 177.

Weltzien, Kurt (2012)

Tariffrettslig ugyldighet

Arbeidsrett, 9(2), s. 166- 173.

Weltzien, Kurt (2014)

Peker på rutinesvikt

Dagens Næringsliv [Avis]

Weltzien, Kurt (2013)

En siste embedshandling

Dagens Næringsliv [Avis]

Weltzien, Kurt (2013)

Ulovlig boikott av Tønsberg Blad

Fagbladet Journalisten.no [Internett]

Weltzien, Kurt (2013)

Meningssjikane og ulovlig boikott

Dagens Næringsliv [Avis]

Weltzien, Kurt (2013)

Lovbrudd på museene

Bergens Tidende [Avis]

Meder, Margrethe & Weltzien, Kurt (2019)

Bedriftens personalhåndbok

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1900 NA Other