-
Ansattprofil

Marit Sjøvaag

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Sjøvaag, Marit (2017)

Sectoral State Traditions – A Tool to Study Convergence of National Ideas in Policymaking

Journal of International Doctoral Research, 6(1), s. 50- 67. - Fulltekst i vitenarkiv

Firmo, Hugo & Sjøvaag, Marit (2023)

Naturpositive mudringsmuligheter

Dagsavisen [Kronikk]

Firmo, Hugo & Sjøvaag, Marit (2023)

Naturpositive mudringsmuligheter - Ambisjonen om å minimere negative konsekvenser ved mudring er legitim, men utilstrekkelig

Dagsavisen [Internett]

Bjerke Soldal, Olav & Sjøvaag, Marit (1)

Innlegg: En mer utrygg verden krever en sirkulær byggenæring

Byggeindustrien [Kronikk]

En mer sirkulær BAE-næring kan være en reell forsikring mot økende forsyningsusikkerhet.

Flygansvær, Bente Merete & Sjøvaag, Marit (2023)

Boosting green public procurement through introduction of environmental criteria in supplier selection process

[Academic lecture]. Ipsera workshop on Sourcing and Innovation Ecosystems for Circularity.

Reichborn-Kjennerud, Kristin & Sjøvaag, Marit (2019)

Operational goals for social sustainability. A literature review to identify social sustainability indicators for practical use

[Academic lecture]. Workshop.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2006 London School of Economic and Political Science PhD
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2013 - Present Sjøvaag Marino Research AS Ceo and Owner