Fagprofil

Monica Viken

Instituttleder, Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Biografi

Research/teaching areas
Marketing practice litigation, Intellectual Property Law, Consumer Rights.
Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2011 Copenhagen Business School Ph.D.
1995 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2005 - 2011 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1995 - 2005 BI Norwegian Business School Lecturer
Last flere artikler