-
Ansattprofil

Monica Viken

Professor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Monica Viken is professor of law and associate dean for the bachelor- and master program in law at BI.

She received her Ph.D. in law from Copenhagen Business School in 2011, with a dissertation on the evidential value of market surveys in trademark and marketing practice litigation.

Her research focuses on intellectual property law, marketing law and contract law, also discussing borderlines between these fields of law and EU/EEA law. She is a dedicated teacher and has been teaching large and small classes at BI since 1996.

Viken has also been Head of Department of Law and Governance, Associate Dean for the bachelor program in law and business and course responsible for several legal courses at all levels.

Viken is a member of the editorial board for the Journal of Business Law (Tidsskrift for forretningsjus) and peer reviewer for GRUR International and Nordic Intellectual Property Law Review (Nordiskt Immateriellt Râttsskydd – NIR). She is also a member of Karnov Group Norway Advisory Board.

Viken is widely used as an expert witness in courts regarding survey evidence in trademark cases in Scandinavia. She was also a member of the Academic Advisory Board at the European Patent Organisation for several years.

Viken is appointed chair of the Norwegian Market Council (Markedsrådet).


Research/teaching areas:


Marketing law, Intellectual Property Law, Consumer Rights and Contract Law.

Publikasjoner

Viken, Monica (2020)

The Borderline Between Legitimate and Unfair Copying of Products – A Unified Scandinavian Approach?

IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, 51(9), s. 1033- 1061. Doi: 10.1007/s40319-020-00986-z - Fulltekst i vitenarkiv

Freedom of imitation, outside the boundaries of intellectual property protection, can be considered as a prerequisite for free competition in a free market economy. The rules on unfair competition should therefore not serve to extend exclusive rights beyond their scope and term of protection. On the other hand, regulations within national law that prohibit the unfair copying of products may be justified in order to avoid market failure, being directed towards the optimizing of fair competition among honest traders. The borderline between these two opposite positions is regulated with different approaches in the European countries. This article considers the extent to which the public interest in free competition and the protection of a trader against unfair competition function together in a complementary manner under Scandinavian legislation. In the early 1970s, the Scandinavian countries developed a distinctive approach to regulations on unfair competition under the Marketing Laws. This article undertakes an investigation of these regulations relating to the borderline between legitimate and unfair copying as of 2020, revealing the extent to which there is a unified approach to copying in Scandinavia. Differences between the regulations will have influence on the legal relationship and conflicts among traders operating in all three countries, while a unified Scandinavian approach could serve as a robust solution for navigating the borderline between legitimate and unfair copying. Such analysis might also shed light on how a Scandinavian approach fits into a broader European perspective on this borderline. Thus, the aim of this article is to analyze potential different approaches to the tension between the marketing rules outside the boundaries of intellectual property protection and the principle of legitimate copying. Examination of this borderline can be connected to how the trader’s investments and behaviour are balanced against a market-oriented approach to copying.

Viken, Monica (2020)

Når EMK verner juridiske personer - Illustrert ved nasjonal regulering av markedsføring

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Viken, Monica (2019)

Sterkere virkemidler med utilsiktede konsekvenser i norsk markedsføringslov?

Tidsskrift for forretningsjus, 22(1), s. 89- 122. Doi: 10.18261/issn.0809-9510-2019-01-05 - Fulltekst i vitenarkiv

Økt oppmerksomhet rettet mot forbrukervern har ført til at forvaltningsmyndighetene har fått stadig sterkere virkemidler for effektivt å kunne stanse næringsdrivendes lovstridige markedsføring overfor forbrukere. I denne artikkelen ses de seneste endringene i håndhevingsreglene i den norske markedsføringsloven i sammenheng med generelle saksbehandlingsregler og regler om administrative sanksjoner i forvaltningsloven, med EU-rettslige rammer og internasjonale konvensjoner som bakteppe. Forfatteren ser blant annet på hvilke konsekvenser fjerning av kravet om å forsøke frivillig ordning, utvidelse av hjemmelen til å ilegge overtredelsesgebyr og innføring av Forbrukertilsynets primære vedtakskompetanse kan få for saksbehandling og næringsdrivendes rettssikkerhet. Det kan spørres om innføring av sterkere virkemidler i den norske loven er egnet til å oppfylle lovgivers formål om økt effektivitet og tydeliggjøring, eller om endringene gir utilsiktede konsekvenser.

Eidsvold-Tøien, Irina & Viken, Monica (2019)

Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler?

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 40(3), s. 318- 356. - Fulltekst i vitenarkiv

Artikkelen sammenligner håndhevingsreglene for opphavsrett (musikk, bøker, filmer etc.) i Norge, Danmark og Sverige. Regelverket er pålagt gjennom et EU-direktiv. Slik vi ser det,har Norge de minst effektive reglene. Det er nesten ingen saker for domstolene på tross av mange anmeldelser og undersøkelser som viser stort omfang av piratkopiering og ulovlig bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold. Vår anbefaling er at det norske regelverket bør endres for å komme på linje med det danske, som virker som det mest velfungerende.

Viken, Monica (2017)

Bevisverdien av markedsundersøkelser - utviklingstendenser i Marknadsdomstolens praksis

Nordell, Per Jonas; Rosén, Jan & Bernitz, Ulf (red.). Amici Curiae Marknadsdomstolen 1971-2016

Viken, Monica (2016)

Hva tenker du på når du ser rødt? (Bruk av farger som varemerke)

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Viken, Monica (2016)

Juridiske og etiske rammer for innholdsmarkedsføring

Barland, Jens (red.). Innholdsmarkedsføring. Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis.

Viken, Monica (2016)

Franchising in Norway – Balancing Complexity in a Contractual Relationship

Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, 152(3), s. 338- 365.

Viken, Monica (2014)

Markedsføring av eiendomsmeglingsvirksomhet - juridiske rammer

Tidsskrift for eiendomsrett, s. 93- 119.

Viken, Monica (2014)

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg – i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 83(6), s. 607- 627.

Viken, Monica (2012)

Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett

Gyldendal Akademisk.

Boken gir en helhetlig fremstilling av sentrale juridiske aspekter ved bruk av markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrettslige tvister. Markedsundersøkelser fremlegges i dag i stadig større grad som bevis, og behovet for en avklaring av hvordan slike undersøkelser utformes, håndteres og vurderes i juridisk sammenheng har økt i takt med denne utviklingen. Bevisverdien må vurderes på bakgrunn av et samspill mellom juridiske avveininger, samfunnsvitenskapelige kriterier og prosessuelle føringer. Gjennom ulike analyser påviser forfatteren at det finnes retningsgivende kriterier som kan gi god veiledning for utarbeidelse og vurdering av slike undersøkelser. Bokens grundige behandling av den juridiske håndtering av markedsundersøkelser som bevis i Norge, Sverige og Danmark gjør den til et pionerarbeid i skandinavisk sammenheng.

Viken, Monica (2012)

Legal Aspects Regarding the Use of Market Surveys as Evidence

NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd, 81(3), s. 220- 234.

Viken, Monica (2011)

Omsetningskretsens oppfatning som vurderingstema i varemerke- og markedsføringsrett

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Viken, Monica (2009)

Beskyttelse mot uønsket markedsføring etter ny markedsføringslov

Magma forskning og viten, 12(4)

Viken, Monica; Ericson, Ingvild B & Bergsåker, Trygve (2007)

Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven

Bergsåker, Trygve (red.). Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven

Viken, Monica (2016)

Når man ikke eier "Skam"

Dagens næringsliv [Kronikk]

Viken, Monica (2016)

Nye anklager mot Hanvold i NRK-dokumentar

Dagen [Avis]

Viken, Monica (2016)

Organisasjoner hemmeligholder hvor mye du betaler for å bli vervet som fadder

Bistandsaktuelt [Fagblad]

Viken, Monica (2016)

Diskusjonen om innholdsmarkedsføring har handlet mest om Vær Varsom-plakaten. Det er en alt for snever debatt.

Medier24 [Kronikk]

Viken, Monica (2016)

Youtube generasjonen Bestevenn til salgs

NRK1 Brennpunkt [TV]

Viken, Monica (2015)

Opererer i juridisk grenseland. Om markedsføring av mirakler

Vårt Land [Avis]

Viken, Monica (2015)

Bryter loven på Snapchat

Dagens Næringsliv [Avis]

Viken, Monica (2014)

Toro-stunt kan være brudd på god forretningsskikk

Handelsbladet [Fagblad]

Viken, Monica (2014)

Vurdering av konkurranseregler i markedsføring

TV2-Hjelper deg [TV]

Viken, Monica (2014)

Rettens dilemma i hotellstrid - hvem snakker sant?

VG Nett [Internett]

Viken, Monica (2014)

Sportskjeder i krangel i retten

TV2 Nyhetene [TV]

Viken, Monica (2013)

Strømpriser - villedende markedsføring?

TV2 Hjelper deg [TV]

Viken, Monica (2013)

Språk i boligannonser - juridiske rammer

NrK P2 Nyhetsmorgen [Radio]

Viken, Monica (2013)

Produktkopiering i dagligvarebransjen

Nrk P1 Norgesglasset [Radio]

Viken, Monica (2012)

Intervju om villedende markedsføring, TV2 Hjelper deg

TV2 [TV]

Viken, Monica (2012)

Juridisk ekspert på Forbrukerinspektørene NRK - Salg av bolig privat

NRK [TV]

Viken, Monica (2012)

Intervju. Om salg av hytte med gratis bil på kjøpet - villedende markedsføring

E24.no, TV2.no [Internett]

Viken, Monica (2011)

Omtale i forskning. no. Bevis fra markedet i retten

forskning.no [Internett]

Viken, Monica (1)

When Trade Mark Law Functions Doctrine Preempts Unfair Competition Law

GRUR International [Kronikk]

Viken, Monica (1)

Høyesterett spiller opp – hører vi svanesangen til markedsføringsrettens generalklausul i varemerkesaker?

Tidsskrift for forretningsjus [Kronikk]

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore Kristian, Viken, Monica & Minde, Stine Winger (2023)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore, Viken, Monica & Minde, Stine Winger (2022)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2021)

Lov og rett for næringslivet

[Popular scientific book]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2021)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2020)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2020)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2019)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2019)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2018)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2018)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Viken, Monica (2018)

Håndheving av markedsføringsloven - nye regler

[Academic lecture]. Bergen immaterialrettsforum.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2017)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2017)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Viken, Monica (2017)

Endringer i markedsføringslovens håndhevingsregler

[Academic lecture]. Seminar.

Viken, Monica (2017)

Vernet for produktetterligning etter markedsføringsloven

[Academic lecture]. Gjesteforeleser UiO.

Viken, Monica (2017)

Markedsundersøkelser i varemerkesaker

[Academic lecture]. Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2016)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2016)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine winger & Viken, Monica (2015)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore, Viken, Monica & Minde, Stine winger (2015)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag A/S.

Viken, Monica (2014)

Markedsundersøkelsers bevisverdi - europeisk praksis

[Academic lecture]. AIPPI Post Congress Seminar.

Viken, Monica (2014)

Konkurranser og premier som lokkemiddel for inngåelse av oppdrag

[Popular scientific article]. Eiendomsmegleren, 76(3), s. 38- 40.

Viken, Monica (2013)

Etterligning av typehus. Gulating lagmannsrettsdom av 4. juli 2013

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 15(4), s. 21- 23.

Viken, Monica (2013)

Det norske forbudet mot kjøpsbetingede konkurranser i markedsføringsloven ansett i strid med handelspraksisdirektivet

[Popular scientific article]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, 15, s. 17- 19.

Viken, Monica (2012)

Foredrag om Immaterialrett i innovasjonsledelse

[Academic lecture]. Kurs i Innovation management i regi av Forskningsrådet.

Viken, Monica (2012)

Foredrag om "Markedsundersøkelser som bevis i varemerkeretten"

[Academic lecture]. Frokostmøte i regi av Patenstyret.

Viken, Monica (2012)

Foredrag om "Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett"

[Academic lecture]. Waterhole NIR.

Viken, Monica (2012)

Presentation "Legal aspects regarding the use of market surveys as evidence"

[Academic lecture]. Nordic IPR Network Meeting 2012.

Viken, Monica (2011)

Foredrag "Markedsundersøkelser som bevis for omsetningskretsens oppfatning"

[Academic lecture]. Internseminar for Patentstyret.

Viken, Monica (2011)

Foredrag "Hva marknaden känner till - Marknadsundersökningar som bevismedel i Norge, Danmark, Tyskland och i EU-domstolen"

[Academic lecture]. Seminar i regi av Svenska Föreningen för Industrielt Rättskydd.

Viken, Monica (2010)

Foredrag "Markedsundersøkelser som bevis"

[Academic lecture]. Ekspertseminar på Københavns Universitet.

Viken, Monica (2010)

Foredrag "Bruk av undersøkelseskriterier i en juridisk kontekst"

[Academic lecture]. Foredrag på Universitetet i Bergen.

Viken, Monica (2009)

Markedsrett: Studieguide

[Popular scientific book]. BI Nettstudier.

Viken, Monica (2007)

Etterligningsbeskyttelse etter markedsføringsloven når patenttiden er utløpt

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for forretningsjus, s. 254- 268.

Viken, Monica (2005)

Villedende illustrasjoner i boligannonser

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren, 67(5)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2011 Copenhagen Business School Ph.D.
1995 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2020 - Present BI Norwegian Business School Professor
2012 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2005 - 2011 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1995 - 2005 BI Norwegian Business School Lecturer