Fagprofil

Petter Nesser

Førsteamanuensis II - Institutt for rettsvitenskap og styring