-
Ansattprofil

Sanda Hajic

Koordinator - Institutt for rettsvitenskap og styring, administrasjon

Institutt for rettsvitenskap og styring