Fagprofil

Stine Winger Minde

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2008 University of Oslo Master Cand. Jur.
2008 University of Southampton Other
2008 University of Oslo Master Cand. Jur.
2008 University of Southampton Other
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2009 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2016 - 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Secreatry for the company law comittee
2012 - 2013 KPMG Law DA Associate lawyer
2008 - 2009 G&G Advokatfirma Case handler
2007 - 2008 Velferdstinget i Oslo Leader