-
Ansattprofil

Stine Winger Minde

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Ekspertområder

Publikasjoner

Bråthen, Tore & Minde, Stine Winger (2017)

Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og selskap

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 104- 115.

Minde, Stine Winger (2016)

Bedriftsdemokrati i stiftelser - finnes det? Herunder om skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Minde, Stine winger (2015)

Er anvendelsen av regler om myndighetsmisbruk og regler om samtykkenektelse én og samme øvelse?

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 47- 63.

Minde, Stine winger (2015)

Samtykkenektelse i forretningsforetak - Status etter Rt. 2013 s. 241 (Stangeskovene)

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 1- 19.

Minde, Stine winger (2011)

Mellom stat og marked - om enkelte styringsutfordringer ved virksomhetstypen studentsamskipnad

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Minde, Stine Winger (2008)

Studentsamskipnader - foreninger, stiftelser, selskaper eller rett og slett studentsamskipnader?

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 63- 79.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2022)

Bærekraftig bedriftsledelse får rødt lys i EU

Dagens næringsliv [Kronikk]

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2021)

Lov og rett for næringslivet

[Popular scientific book]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2021)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger (2021)

Ny anbefaling om god selskapsledelse og eierstyring

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 8, s. 28- 32.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2020)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2020)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2020)

Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning

[Academic lecture]. Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2019)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2019)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger (2019)

Endringer i norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 1, s. 44- 46.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2018)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2018)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2017)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2017)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger (2017)

Juridisk metode og oppgaveteknikk til eksamen

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2016)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Viken, Monica (2016)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2016)

NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

[Report]. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning.

Minde, Stine winger & Viken, Monica (2015)

Innføring i forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore, Viken, Monica & Minde, Stine winger (2015)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag A/S.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2008 University of Oslo Master Cand. Jur.
2008 University of Southampton Other
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2009 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2016 - 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Secreatry for the company law comittee
2012 - 2013 KPMG Law DA Associate lawyer
2008 - 2009 G&G Advokatfirma Case handler
2007 - 2008 Velferdstinget i Oslo Leader