Fagprofil

Stine Winger Minde

Høyskolelektor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2008 University of Oslo Master Cand. Jur.
2008 University of Southampton Other
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2009 - Present BI Norwegian Business School Lecturer
2016 - 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Secreatry for the company law comittee
2012 - 2013 KPMG Law DA Associate lawyer
2008 - 2009 G&G Advokatfirma Case handler
2007 - 2008 Velferdstinget i Oslo Leader