Fagprofil

Sverre August Christensen

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Ekberg, Espen; Christensen, Sverre August, Bergh, Trond & Myrvang, Christine (2017)

Skadeskutt og livskraftig. Storebrand og forsikringsbransjen, bind 2: 1945-2017

Universitetsforlaget.

Christensen, Sverre August (2015)

Liberale verdier og statlig eierskap

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 18(4), s. 75- 83.

Christensen, Sverre August (2014)

Globaliseringens fortellinger : ABB Norges konsernansvar for olje- og gassvirksomhet

Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael & Myrvang, Christine (red.). Næringsliv og historie

Christensen, Sverre & Rinde, Harald (2009)

Nasjonale utlendinger : ABB i Norge 1880-2010

Gyldendal Akademisk.

Christensen, Sverre (2003)

Statlig eierskap og nasjonal kontroll

Christensen, Espeli, Larsen og Sogner (red): Kapitalistisk Demokrati? – Norsk næringslivshistorie gjennom 100 år

Christensen, Sverre & Sogner, Knut (2001)

Treforedlingsbedriften Dubrowka

Plankeadel. Kiær- og Solberg-familien under den 2. industrielle revolusjon

Christensen, Sverre August (2016)

Dubrowka - a free-standing company from a family-network capitalism

[Academic lecture]. World Congress on Business History/Congress of the European Business History Association.

Benito, Gabriel R.G.; Christensen, Sverre, Lunnan, Randi & Tomassen, Sverre (2008)

Fra operativ til strategisk internasjonalisering: En studie av store norske selskapers utflytting av divisjonshovedkontorer

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Christensen, Sverre & Nilsen, Yngve (2006)

Langs gilde veier. Gilde Norsk Kjøtt 1931-2006

[Scientific book]. Dinamo forlag.

Christensen, Sverre; Espeli, Harald, Larsen, Eirinn & Sogner, Knut (2003)

Kapitalistisk demokrati?

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Sverre A. (1999)

Hydromodellens opprinnelse. Oppgjøret om Norsk Hydro etter andre verdenskrig

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2006 BI Norwegian Business School Ph.D Dr. Oecon.
1997 University of Oslo Master Cand. Philol.
1994 University of Oslo Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2010 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2005 - 2009 BI Norwegian Business School Researcher
2000 - 2004 BI Norwegian Business School PhD Candidate
1997 - 1999 BI Norwegian Business School Researcher