Fagprofil

Sverre Richard Knutsen

Professor emeritus - Institutt for rettsvitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Sverre Knutsen is professor in economic - and business history, and Head of Department of Innovation and Economic Organisation. Research areas
Professor Knutsen has published extensively in the field of financial history, financial stability and crises, financial innovations and financing of innovations and entrepreneurial ventures. Knutsen is also doing research in the field of transport infrastructurs. Besides, Knutsen's research interests are also directed towards institutional theory and the methodology of economic history.

Teaching areas

Knutsen teaches on all levels, giving courses in general economic history, financial history, and the financing of entrepreneurial ventures.

Publikasjoner

Knutsen, Sverre Richard (2016)

Through periods of stability and upheaval. The main factors underpinning the longevity of Major Norwegian banks 1848-2000

Lescure, Michel (red.). Immortal banks. Strategies, structures and perfomances of major Banks

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Norske bankkriser siden 1880 - Særskilte trekk og felles mønstre

Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael & Myrvang, Christine (red.). Næringsliv og historie

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge

Fagbokforlaget.

Knutsen, Sverre Richard & Sjögren, Hans (2010)

Why do banking crises occur? An evolutionary model of swedish banking crises

Ögren, Anders (red.). The Swedish Financial Revolution

Knutsen, Sverre (2009)

Veier til modernisering - Veibygging, samferdsel og samfunnsendring i Norge på 1800-tallet

Pax Forlag.

Knutsen, Sverre (2008)

Finance and the development of Norwegian capitalism: the case of Christiania Bank

Fellman et al.(eds.), Creating Nordic Capitalism - The business history of a competitive periphery

Knutsen, Sverre (2008)

Finansielle kriser i aktuelt og historisk perspektiv

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 11(3), s. 37- 46.

Knutsen, Sverre (2007)

Finansieringsformer og finansiering av innovasjon

Innovasjonsprosesser: Om Innovasjoners Odysée, Hernes og Koefoed (eds.)

Knutsen, Sverre (2006)

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder? - Finanstilsyn etter det nyliberale skiftet

S-H. Kjelsrud et al. red. Erfaringer og utfordringer - Kredittilsynet 1986-2006

Knutsen, Sverre (2005)

What Status Should Clio have in Economic History?

Scandinavian Economic History Review, 53(2), s. 81- 86.

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2005)

Norsk vegpolitikk etter 1960 - Stykkevis og delt?

Cappelen Damm Akademisk.

Knutsen, Sverre (2002)

The Internationalisation of Norwegian Banks, 1960-1995

H. Bonin et al.(eds.): Transnational Companies in the 19th and 20th Century

Knutsen, Sverre; Verdier, D. & Forsyth, D. (2002)

The development of a hybrid structure in Norway. Banks and economic change in the European periphery, 1870-1913

The Origins of National Financial Systems: Gerschenkron Reconsidered

Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002)

Financial Fragility, Growth Strategies and Banking Failures: The Major Norwegian Banks and the Banking Crisis, 1987-92

Business History, 44(2), s. 88- 111.

Ecklund, Gunhild Johnson & Knutsen, Sverre Richard (2000)

Vern mot kriser? Norsk finanstilsyn gjennom 100 år

Fagbokforlaget.

Knutsen, Sverre (2000)

Kritisk historisk forskning om økonomisk politikk?

Sosialøkonomen

Knutsen, Sverre & Lie, E. (2000)

Bankkrisen og storbankene. Samtidshistorisk rapport om to norske storbankers vekst og fall ca. 1980-1992

Sosialøkonomen, s. 16- 25.

Knutsen, Sverre (1999)

Government Regulations, Information Costs and Concentration in the Norwegian Insurance Business, 1960-1990

Scandinavian Economic History Review, s. 65- 83.

Knutsen, Sverre; Rose, Mary B. & Sjögren, Hans (1999)

Institutions and business. Introduction

Scandinavian Economic History Review, s. 5- 9.

Knutsen, Sverre Richard; Lange, Even & Nordvik, Helge W. (1998)

Mellom næringsliv og politikk. Kredittkassen i vekst og kriser 1918-1998

Universitetsforlaget.

Knutsen, Sverre; Glimstedt, Henrik & Lange, Even (1998)

Kreditkassen og internasjonaliseringen av norske banker

Globalisering - drivkrefter og konsekvenser. BI årbok 1998

Knutsen, Sverre; Nordvik, Helge W. & Lange, Even (1998)

Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918- 1998

Universitetsforlaget.

Knutsen, Sverre Richard; Amdam, Rolv Petter Storvik & Thue, Lars (1997)

Bedrift og Samfunn, 2. utg

Fagbokforlaget.

Knutsen, Sverre Richard (1997)

Staten og norsk skipsfinansiering, 1955-1975

Basberg, Bjørn L. (red.). I det lange løp

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2005)

Historieforfalskning?

Sunnmørsposten [Kronikk]

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2005)

Historieforfalskning?

Dag og Tid [Kronikk]

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Fra bankierer til forretningsbanker

[Academic lecture]. Norske Historiedager.

Knutsen, Sverre Richard (2014)

Through periods of stability and upheaval: The main factors underpinning the longetivity of Major Norwegian banks, 1848‐2008

[Academic lecture]. Strategies, structures and performances of major banks: Why do some banks last?.

Knutsen, Sverre Richard (2011)

Why do banking crises occur? The American subprime crisis compared with the Norwegian banking crisis 1987-92, Norges Bank, WP 2012/03

[Academic lecture]. Past,Present and Policy - 4th International Conference,.

Knutsen, Sverre Richard (2010)

Finanshistorie som økonomisk historie

[Academic lecture]. Økonomisk historie som historiedisiplin.

Knutsen, Sverre (2004)

Veghistorien etter 1960 - Kilder og problemstillinger

[Article in business/trade/industry journal]. Arkivmagasinet, s. 49- 54.

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2002)

Et dysfunksjonelt infrasystem: Trafikkproblemer i norske byer på 1980-tallet

[Academic lecture]. Teknikhistoriska Dagar 2002.

Knutsen, Sverre & Boge, Knut (2002)

From public to private? The organization of Road Construction in Norway

[Academic lecture]. European Business History Conference (EBHA).

Ecklund, Gunhild Johnson & Knutsen, Sverre Richard (2001)

Protection against Financial Crises and Collapse? The Role of Regulation and Supervision. The Norwegian Case 1914-35

[Academic lecture]. 2001 Economic and Business Historical Society (EBHS) Conference.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2007 University of Oslo Ph.D Dr. Philos.
1990 University of Oslo Master Cand. Philol.
1984 Norwegian School of Management BI Other
1972 University of Oslo Bachelor
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2008 - Present BI Norwegian Business School Professor, Head of Department
1997 - 2007 BI Norwegian Business School Associate Professor
1990 - 1996 BI Norwegian Business School Researcher