Fagprofil

Terje Bergem

Høyskolelektor - Campus Trondheim

Institutt for rettsvitenskap og styring

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2007 Universitetet i Tromsø Master Cand. Jur.