Fagprofil

Tore Bråthen

Professor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1998 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
1985 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2005 - Present BI Norwegian Business School Head of Department
1998 - Present BI Norwegian Business School Professor
1998 - Present University of Tromsø Adjunct Professor
1985 - 1998 University of Oslo Assistant professor/ Associate professor
1979 - 1983 University of Oslo Research assistant