Fagprofil

Anders Tveit

Førstelektor - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1990 University of Oslo Ped. Seminar
1989 University of Oslo Master Cand. Oecon
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2012 - Present Norwegian Business School Senior Lecturer
2009 - 2012 Norwegian Business School Director Teaching and Learning
2001 - 2009 BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1991 - 2001 BI Norwegian Business School Lecturer
1989 - 1991 Statens institutt for forbruksforskning Research Assistant
1988 - 1989 Fondet for markeds- og distribusjonsforskning Research Assistant