Fagprofil

Christian Brinch

Professor - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Biografi

 Personal homepage
Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2002 University of Oslo Dr.Polit.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2013 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2007 - 2013 Statistics Norway Senior Researcher
2005 - 2007 Norwegian Ministry of Finance Senior Advisor
2002 - 2005 University of Oslo / Institute of Marine Research Post Doc
2001 - 2002 Ragnar Frisch Centre for Economic Research Researcher