Fagprofil

Christian Riis

Professor - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1992 University of Oslo Ph.D Dr. Polit.
1984 University of Oslo Master Cand. Oecon
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2010 - Present University of Oslo Adjunct professor
2001 - Present BI Norwegian Business School Professor
1996 - 2005 University of Tromsø Adjunct professor
1998 - 2001 BI Norwegian Business School Associate professor
1991 - 1998 SNF-Oslo Researcher
1996 - 1997 University of Oslo Associate professor (temporary position)
1985 - 1990 University of Oslo Research Scholar