-
Ansattprofil

Fride Marie Pedersen

Stipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2020 Universitetet i Oslo Master of Economics