-
Ansattprofil

Gorm Kipperberg

Professor II - Campus Stavanger

Institutt for samfunnsøkonomi