-
Ansattprofil

Helene Onshuus

Postdoktorstipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Fagereng, Andreas; Onshuus, Helene & Torstensen, Kjersti Næss (2024)

The consumption expenditure response to unemployment: Evidence from Norwegian households

Journal of Monetary Economics Doi: 10.1016/j.jmoneco.2024.103578 - Fulltekst i vitenarkiv

Hjort, Ingrid Cathrine & Onshuus, Helene (2021)

Smitteverntiltakenes demokratiske problem

Dagens næringsliv [Kronikk]

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2022 University of Oslo PhD in Economics