-
Ansattprofil

Ingrid Hjort

Postdoktorstipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Biografi

Ingrid Hjort is postdoctoral fellow at BI Norwegian Business School. Her main research area is within cost benefit analysis, public health and environmental economics. Personal webpage

https://sites.google.com/view/ingridhjort

Publikasjoner

Hunting, Martin Henrik; Hjort, Ingrid & Gjefsen, Hege Marie (2023)

Covid-19 blant gjestearbeidere i Norge

Tidsskrift for samfunnsforskning, 64(4), s. 303- 319. Doi: 10.18261/tfs.64.4.1 - Fulltekst i vitenarkiv

Gjestearbeidere i Norge er en gruppe vi har lite kunnskap om, til tross for at de i perioder av et normalår utgjør nesten 4 % av alle sysselsatte. Under pandemien har denne gruppen vært gjenstand for kraftige smitteverntiltak, men det har manglet kunnskap om hvorvidt smitteforekomsten var høyere enn blant norskfødte. I denne analysen kartlegger vi om sannsynligheten for påvist smitte med covid-19 blant gjestearbeidere var høyere enn i en tilsvarende sammenligningsgruppe i den norske populasjonen. En gjestearbeider er en ikke-bosatt arbeidsinnvandrer med et midlertidig identitetsnummer og et nylig oppstartet arbeidsforhold. Mangel på kunnskap, rapporter om høy smitteforekomst blant innvandrere generelt og vanskelig tilgjengelige data kan ha bidratt til en forventing om at ikke-bosatte arbeidsinnvandrere var en gruppe med særskilt høy smittesannsynlighet. I analysen sammenligner vi registrert smitte blant bosatte og ikke-bosatte med nylig oppstartet arbeidsforhold i Aa-registeret fra 1. april 2020 til 1. oktober 2021, inkludert kontroller for kjønn, alder, yrke og lokalt smittetrykk. Vi finner lavere påvist insidens av covid-19 blant gjestearbeidere enn i sammenligningsgruppen, og ingen forskjell i testpositivitet.

Hjort, Ingrid Cathrine (2016)

Potential Climate Risks in Financial Markets: Report from a workshop, January 20, 2016

Memorandum from Department of Economics, University of Oslo

Hjort, Ingrid Cathrine (2016)

Potential Climate Risks in Financial Markets: A Literature Overview

Memorandum from Department of Economics, University of Oslo

Hjort, Ingrid (2023)

Å snikforlenge oljealderen tar ressurser fra grønn omstilling

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2023)

Billig parkering er dyrt for samfunnet

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2023)

Problemet er ikke galopperende priser, men at vi har ulik mulighet til å betale dem

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2023)

Samfunnsproblemer løses ikke med «nedvekst»

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2023)

Bør norsk energi gis bort på billigsalg til industrieiere i Norge?

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2023)

Politikkens realiteter bør få økonomer til å tenke nytt om klimakrisen

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2023)

Vi må tenke større om hva som gjør Norge rikt

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2022)

Det er gått inflasjon i krisebegrepet

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2022)

Bør vi gi naturen en pris i kroner og øre?

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2022)

Statlig nødhjelp til næringslivet bør ikke bli en vane

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid (2022)

Er det egentlig dramatisk mange trafikkulykker?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Hjort, Ingrid & Holden, Steinar (2022)

Hvordan skal vi håndtere en ny og farlig virusvariant?

VG : Verdens gang [Kronikk]

Hjort, Ingrid Cathrine; Gjefsen, Hege Marie, Grøsland, Mari, Arntzen, Sigurd Storehaug & Kinge, Jonas Minet (2021)

Nei, flere parker førte ikke nødvendigvis til færre dødsfall

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Hjort, Ingrid Cathrine & Onshuus, Helene (2021)

Smitteverntiltakenes demokratiske problem

Dagens næringsliv [Kronikk]

Hjort, Ingrid Cathrine (2021)

Å vaksinere ungdom mot covid-19 er et samfunnsspørsmål

Morgenbladet [Kronikk]

Hjort, Ingrid Cathrine; Holden, Steinar & Nøstbakken, Linda (2021)

Janssen-vaksinen må ikke gjemmes bort

VG : Verdens gang [Kronikk]

Hjort, Ingrid Cathrine & Nøstbakken, Linda (2021)

Frivillige bør få Janssen- og AstraZeneca-vaksinene

VG : Verdens gang [Kronikk]

Hjort, Ingrid Cathrine & Isaksen, Elisabeth Thuestad (2017)

Misvisende om Regjeringens ambisjonsnivå i klimapolitikken

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Melberg, Hans Olav; Aas, Eline, Hjort, Ingrid, Vorland, lars, Barra, Mathias, Husbyn, Hallstein, Sogstad, Maren Kristine Raknes, Flobak, Åsmund, Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler & Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand (2024)

Perspektiv og prioriteringer: Rapport fra ekspertgruppen perspektiv i prioritering nedsatt av Helse- og omsorgdepartementet

[Report]. Helse- og omsorgdepartementet.

Holden, Steinar; Dunlop, Oona Borghild, Fjærtoft Vik, Styrk, Hjort, Ingrid, Markussen, Simen, Melberg, Hans Olav, Spurkland, Anne, von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad, Hara, Karen Walseth, Løken, Katrine Vellesen, Hungnes, Håvard, Rø, Gunnar Øyvind Isaksson, Sælensminde, Kjartan, Kvisgaard, Vera Haugen & Nordstrand, Karine (2022)

Holden-IV (covid-19) Hovedrapport: Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

[Report]. Helse- og Omsorgsdepartementet.

Vorland, lars; Bovim, Gunnar, Gran, Jon Michael, Grødeland, Gunnveig, Hjort, Ingrid, Kristoffersen, Kathrine, Krokstad, Steinar, Nøstbakken, Linda, Schem, Baard-Christian, Sørvoll, Ingvild Hausberg & Kieny, Marie-Paule (2021)

EKSPERTUTVALGET OM VIRUSVEKTORVAKSINER - Vurderinger av virusvektorvaksiner i og utenfor vaksinasjonsprogrammet

[Report]. Regjeringen.no.

Hjort, Ingrid Cathrine & Greaker, Mads (2019)

Green R&D Clubs

[Academic lecture]. Third AERNA workshop on game theory and the environment.

Hjort, Ingrid Cathrine & Østenstad, Gry Tengmark (2017)

Environmental policy under imperfect enforcement

[Academic lecture]. EAERE Conference.

Hjort, Ingrid Cathrine & Isaksen, Elisabeth Thuestad (2017)

En utfordrende vei mot klimamålene

[Article in business/trade/industry journal]. Samfunnsøkonomen, s. 4- 11.

Hjort, Ingrid Cathrine (2017)

A downside of environmental policy: Creating cheaters

[Academic lecture]. Forskermøtet 2017.

Hjort, Ingrid Cathrine (2015)

Innovation Prizes - For Environmental R&D in Presence of Lobbyism

[Report]. CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2020 University of Oslo PhD
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2022 - Present University of Oslo Senior Lecturer
2022 - Present Justis- og beredskapsdepartementet/Ministry of Justice and Public Security Senior Advisor
2021 - 2022 Folkehelseinstituttet/Norwegian Institute of Public Health Senior Advisor
2020 - 2021 Finansdepartementet/Ministry of Finance Senior Advisor