Fagprofil

Jamie Cross

Postdoktorstipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Cross, Jamie & Poon, Aubrey (2019)

On the Contribution of International Shocks in Australian Business Cycle Fluctuations

Empirical Economics Doi: https://doi.org/10.1007/s00181-019-01752-y

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2017 The Australian National University PhD