-
Ansattprofil

Julia Skretting

Forsker II - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Boug, Pål; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad, Cappelen, Ådne, Hammersland, Roger, Hungnes, Håvard, Kolsrud, Dag, Zhulanova Skretting, Julia, Strøm, Birger & Vigtel, Trond Christian (2023)

Fiscal policy, macroeconomic performance and industry structure in a small open economy

Journal of macroeconomics, 76 Doi: 10.1016/j.jmacro.2023.103524

Larsen, Vegard Høghaug; Thorsrud, Leif Anders & Zhulanova, Julia (2021)

News-driven inflation expectations and information rigidities

Journal of Monetary Economics, 117, s. 507- 520. Doi: 10.1016/j.jmoneco.2020.03.004 - Fulltekst i vitenarkiv

Using a large news corpus and machine learning algorithms we investigate the role played by the media in the expectations formation process of households, and conclude that the news topics media report on are good predictors of both inflation and inflation expectations. In turn, in a noisy information model, augmented with a simple media channel, we document that the time series features of relevant topics help explain time-varying information rigidity among households. As such, we provide a novel estimate of state-dependent information rigidities and present new evidence highlighting the role of the media in understanding inflation expectations and information rigidities.

von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad; Cappelen, Ådne, Holden, Steinar, Lindstrøm, Eirik Larsen & Zhulanova Skretting, Julia (2022)

COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle. Utredning for Koronakommisjonen.

[Report]. Statistisk sentralbyrå,.

I denne rapporten sammenligner vi verdiskapingen i en referansebane for perioden 2020-2023 slik den ser ut i skrivende stund – ved månedsskiftet januar/februar 2022 – med SSBs prognose for norsk økonomi publisert i slutten av 2019, altså før pandemien. Forskjellen i verdiskaping mellom de to banene kan i all hovedsak tilskrives pandemien og samfunnets reaksjon på den, i form av smitteverntiltak, private aktørers respons, myndighetenes økonomiske tiltak mv. Ifølge våre beregninger førte koronapandemien til en reduksjon i BNP for Fastlands-Norge på 214 milliarder 2019-kroner i perioden fra februar 2020 til og med november 2021, som i skrivende stund er siste måned med publiserte nasjonalregnskapstall. I perioden fra desember 2021 til desember 2023 anslås det ytterligere reduksjon i verdiskapingen målt ved BNP på grunn av pandemien på rundt 53 milliarder 2019-kroner. Anslaget er usikkert og det er basert på beregninger foretatt av SSB i Konjunkturtendensene 2021/4, publisert 3. desember 2021. Samlet beregner vi de totale realøkonomiske kostnadene av pandemien i perioden 2020-2023 målt ved lavere BNP til rundt 270 milliarder 2019-kroner, tilsvarende 8,6 prosent av Fastlands-BNP for 2021.

Boug, Pål; von Brasch, Thomas, Cappelen, Ådne, Hammersland, Roger, Hungnes, Håvard, Kolsrud, Dag, Zhulanova Skretting, Julia, Strøm, Birger & Vigtel, Trond Christian (2022)

Fiscal Policy, Macroeconomic Performance and Industry Structure in a Small Open Economy

[Article in business/trade/industry journal]. SSB - Discussion papers

Bjertnæs, Geir Haakon Malterud; von Brasch, Thomas Rolf Lydersen Lystad, Cappelen, Ådne, Holden, Steinar, Holmøy, Erling, Slettebø, Olav, Sletten, Pål & Zhulanova, Julia (2021)

COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle

[Report]. Statistisk sentralbyrå,.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2014 Handelshøyskolen i Bergen Master of Science
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2014 - Present BI Norwegian Business School PhD Candidate