Fagprofil

Kari-Mette Sætersdal

Administrasjonssjef - Institutt for samfunnsøkonomi