-
Ansattprofil

Robert Gunder Hansen

Førstelektor - Institutt for samfunnsøkonomi

Ekspertområder

Publikasjoner

Hammer, Svein Ottar & Hansen, Robert (2020)

Samfunnsfag 8 fra Cappelen Damm

[Textbook]. Cappelen Damm AS.

Lærebok for ungdomsskolen, med kapitler fra 10 ulike forfattere (de fleste ikke registrert i Cristin)

Hansen, Robert & Holden, Steinar (2018)

Pareto 2

[Textbook]. Cappelen Damm Akademisk.

Hansen, Robert (2018)

Samfunnsøkonomi

[Textbook]. BI Nettstudier.

Hansen, Robert & Synnestvedt, Terje (2014)

Anvendt mikroøkonomi

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Hansen, Robert (2013)

Mikroøkonomi - studieguide

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Hansen, Robert (2013)

Mikroøkonomi - en kort innføring

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Hansen, Robert (2012)

Matematikk for økonomer

[Textbook]. BI Nettstudier.

Hansen, Robert (2012)

Mikroøkonomi

[Textbook]. BI Nettstudier.

Hansen, Robert & Synnestvedt, Terje (2011)

Anvendt mikroøkonomi

[Textbook]. BI Nettstudier.

Holden, Steinar & Hansen, Robert Gunder (2008)

Pareto 2 Lærebok i samfunnsøkonomi videregående skole, VG3

[Textbook]. Cappelen Damm AS.

Lærebok i samfunnsøkonomi på videregående skole VG3

Hansen, Robert Gunder (2003)

Makroøkonomi SØK 8400 Studieguide

[Textbook]. BI Nettstudier.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1995 University of Oslo Master Cand. Oecon
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2005 - Present BI Norwegian Business School Senior Lecturer
1995 - 2004 BI Norwegian Business School Lecturer