Fagprofil

Terje Synnestvedt

Førstelektor - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner registrert i Cristin

(Register for vitenskapelige publikasjoner)

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1991 University of Oslo Master Cand. Oecon
1991 University of Oslo Master Cand. Oecon
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2005 - Present BI Norwegian Business School Senior lecturer
1993 - 2005 BI Norwegian Business School Assistant professor
1992 - 1993 Telemark University College Assistant Professor
1990 - 1992 BI Norwegian Business School Lecturer
1987 - 1990 BI Norwegian Business School Part-time teacher