-
Ansattprofil

Erik Wilberg

Dosent emeritus - Campus Bergen Faglige ressurser - Campus Bergen

Institutt for strategi og entreprenørskap

Biografi

After the first degree (BBA) in 1974 I went into industry and after a couple of short time jobs serving as an financial consultant and a data programmer I got into the media business in 1977. Serving as a sales manager and later organization and IT manager of the local newspaper in my home town of Drammen, I went for further education and completed my MBA at Henley Business School in 1985.

The same year I started out as a management consultant and worked for newspapers and newspaper organisations in Norway and Sweden from 1985 until 2007. I started the doctoral programme (DBA) at Henley Business School in 1992 and after going in and out of that program, I finally completed the doctorate in 2003 with a thesis on leadership practices in newspapers in Norway and Sweden.

From 2005 I was hired as a part time lecturer at BI in Drammen, and in 2008 I was hired 50% and in 2011 100%. After the closing down of the BI campus in Drammen, I went to work in Oslo and in 2015 I moved to Bergen where I served as an Associate Professor at the Bergen Campus. In 2020 I was appointed Teaching Professor and is now emeritus.

My professional interests are media strategy and organization and my publications have to some extent reflected that. In later years I have got a great interest in developing new methods of learning - especially in a format of Blended Learning and online activities. I experiment with new formats as videos, digital dialogue and other forms of active learning formats.

In 2018 I was awarded the Pedagogical Innovation Award.


Publikasjoner

Matthiesen, Stig Berge & Wilberg, Erik (2018)

Redaktører og endringstrykk: Om koblingen mellom arbeidsmiljø, omstillinger og gjennomtrekk

Magma forskning og viten, 21(2), s. 32- 43. - Fulltekst i vitenarkiv

Mediebransjen er i stor endring. Dette er noe lederne i mediehusene kjenner på, ikke minst redaktørene. Kan all turbulensen rundt endring slite slik på redaktørene at de vurderer stillingen sin? Denne artikkelen tar opp nettopp dette emnet, turnover blant redaktører. Et spørreskjema gikk digitalt ut til samtlige medlemmer av Norsk Redaktørforening i 2016. Vi fikk inn 205 svar på undersøkelsen. Turnover, den avhengige variabel, ble kartlagt i form av turnover-intensjon. Resultatene viser en høy grad av jobbtilfredshet hos redaktørene, men at denne er under press gjennom jobbusikkerhet og rollekonflikter. Resultatene viser også at yngre redaktører har større sannsynlighet for å ville slutte i jobben. Det er ingen forskjell på kjønn. Endringer i organisasjonen (antall endringer, endringstrykk) korrelerte positivt med planer om å slutte i jobben. En SEM-modell med god tilpasning viste at turnover i sterkest grad ble predikert av jobbtilfredshet (negativ sammenheng), og at det var klare positive sammenhenger med rollekonflikt og jobbusikkerhet. Det ble skilt mellom to former for jobbusikkerhet: kvantitativ (frykt for å miste jobben) og kvalitativ (engstelse for endringer innad i jobben), som begge predikerte turnover blant norske redaktører. Økt turnover blant redaktørene fremover kan, dersom turnover er av dysfunksjonell type der man sliter med å erstatte kompetansen, resultere i redusert samlet kompetanse i mediebedriftene og redusert kvalitet på for eksempel aviser og produkter på digitale plattformer.

Wilberg, Erik & Matthiesen, Stig Berge (2017)

Redaktører i Omstilling: Faktorer som påvirker et høyt jobbengasjement

Norsk Medietidsskrift, 24(4) Doi: 10.18261/issn.0508-9535-2017-04-03 - Fulltekst i vitenarkiv

Norske redaktører er stort sett tilfreds med og er engasjert i jobben, men kjenner større usikkerhet i den digitale verden. Vår spørreskjemaundersøkelse til redaktørene i norske mediehus belyser ulike hendelser i utviklingen i mediebransjen og følelser, krav og forventninger i arbeidssituasjonen. Videre tar analysen for seg i hvilken grad redaksjonene er forberedt på de endringer man nå ser. Jobbengasjement analyseres i forhold til endringstrykk og rolleavklaring. Resultatene viser at det er ulikheter i vurderingen av eksternt trykk, roller og syn på ledelse. I mange tilfeller er det også forskjell mellom overordnede og underordnede redaktører. Analysen viser også at proaktive redaksjoner har høyere score på transformasjonsledelse og mindre på rollekonflikter. Det er klare positive sammenhenger mellom et transformasjonsorientert ledelsessyn, klarhet i lederrollen og jobbengasjementet.

Wilberg, Erik (2017)

Large Classes: Better Results with Blended Learning

Journal of International Doctoral Research, 5(1), s. 9- 27.

Bøe-Lillegraven, Tor & Wilberg, Erik (2016)

Editor, Executive and Entrepreneur. Strategic Paradoxes in the Digital Age

Nordicom Review, 37(2), s. 1- 16. Doi: 10.1515/nor-2016-0014

Wilberg, Erik & Gottschalk, Petter (2014)

Media role in white-collar crime detection in Norway

Journal of International Doctoral Research, 3(1), s. 105- 125.

Wilberg, Erik (2009)

Avisbransjen i omstilling

Praktisk økonomi & finans, s. 25- 37.

Wilberg, Erik (2017)

Deltakelse i NRK Kulturnytt

NRK Kulturnytt [Radio]

Wilberg, Erik (2016)

Digitalavisene er ikke gode nok

http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Digitalavisene-er-ikke-go [Avis]

Wilberg, Erik (2015)

Intervju om medieutviklkingen i Norge

NRK Kulturnytt [Radio]

Wilberg, Erik (2014)

Vi tjener jo ikke penger på nettet

kampanje.com [Kronikk]

Wilberg, Erik (2014)

Et liv etter papirdøden

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Wilberg, Erik (2014)

Tull ikke med leserne

Dagens næringsliv [Kronikk]

Wilberg, Erik (2024)

Fra topp til bunn: Utvikling av generelle og lokale nyhetskilder fra 2006 til 2022

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2023)

Strategiboken - Alt du behøver å vite for ledere og styremedlemmer

[Non-fiction book]. Hegnar Media as.

Wilberg, Erik (2022)

FROM THE SILENT GENERATION TO GEN Z

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2022)

Mediepreferanser 2011 til 2022

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2021)

Young Media Usage 2021 - A brief look into media use among students during the pandemic.

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2021)

Fra Boomers til Generasjon Z - Om medieutvikling, tillit og Covid-19

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2021)

Student life in Covid-19 times - a longitudinal study

[Report]. BI Handelshøyskolen.

Wilberg, Erik (2020)

Young Media Use in Covid-19 times

[Report]. BI Handelshøyskolen.

Wilberg, Erik (2020)

Mediebruk i koronatider

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2019)

Young media usage 2020. A brief look into media use among students.

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2019)

Snap eller papiravis? Mediebruk i livets ulike faser

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2019)

Mediebarometer 2019 Befolkningens mediebruk på kjønn og alder

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2019)

Åttitallistenes mediebruk - hvor ble det av avisen?

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2019)

Lim og Lupe: Lokalavisenes trusler og muligheter

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2019)

Sølvrevenes digitalisering: Sterk utvikling i digital mediebruk blant 60+

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2018)

Young media use 2019. Media preferences and behavior

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2018)

Fremtid og forandring. En rapport om mediebedrifters utfordringer og muligheter

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2018)

Young Media Use 2018: A brief look into media use and preferences of young people

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2018)

Mediemobilitet - Fra Analog til Digital. Den grafisk beskrivende studie av mediekanalpreferanser 2011-2017

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2017)

Gøy på landet: Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016.

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2017)

Young Media Use

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2017)

Strategi i praksis

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Wilberg, Erik & Matthiesen, Stig Berge (2016)

Redaktør i omstilling

[Academic lecture]. Norsk Medieforskerlag.

Wilberg, Erik (2015)

Medieprospect 2016 - Analyser og tanker foran budsjettåret 2016

[Report]. Wilberg Management as/ Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2015)

Avisenes utvikling i et publikumsperspektiv

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans, 31(2), s. 133- 150.

Wilberg, Erik (2015)

Strukturforandringer i Medienorge

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans, 31(2), s. 97- 113.

Wilberg, Erik (2014)

Media Prospect 2015 - En analyse foran budsjettåret 2015

[Report]. Wilberg Management as.

Wilberg, Erik (2014)

A Merger of Equals or an Unbalanced Takeover. A study of a Norwegian Media Merger

[Academic lecture]. European Media Management Association.

Wilberg, Erik (2012)

Young Digital Life

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Wilberg, Erik (2010)

Young people and media use. (Ung mediebruk)

[Report]. Wilberg Management as.

Wilberg, Erik (2010)

Media Prospect 2011

[Report]. Norwegian Publishers Association.

Wilberg, Erik (2009)

Avisbransjen i omstilling

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans, s. 25- 34.

Juga, Jari & Wilberg, Erik (2001)

Strategy Development of Logistics Service Industry in Norway: Some Pre liminary Findings

[Academic lecture]. 10th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistic (NOFO MA 98),9-10 June).

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2003 Henley Management College D.B.A.
1984 Henley Management College M.B.A.
1974 Handelsakademiet B.B.A.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2005 - Present BI Norwegian Business School Associate professor
2005 - 2010 University of Southern Denmark Guest lecturer
1992 - 2003 University of Gothenburg Guest lecturer