-
Ansattprofil

Nils-Otto Ørjasæter

Førstelektor

Institutt for strategi og entreprenørskap

Ekspertområder

Publikasjoner

Hansen, Lise Amy; Almqvist, Frida, Ørjasæter, Nils-Otto & Kistorp, Kaja Misvær (2017)

Velferdsteknologi i sentrum (VIS) – evaluering av velferdsteknologi fra et tjenestedesignperspektiv

Tidsskrift for omsorgsforskning, 3(2), s. 144- 151. Doi: 10.18261/issn.2387-5984-2017-02-12

Bergersen, Tone Kristin; Storheim, Elisabeth, Gundersen, Stina, Kleven, Linn, Johnson, Maria, Sandvik, Leiv, Kvaerner, Kari Jorunn & Ørjasæter, Nils-Otto (2016)

Improved clinical efficacy with wound support network between hospital and home care service

Advances in Skin & Wound Care, 29(11), s. 511- 517. Doi: 10.1097/01.ASW.0000499714.97688.4b

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2012)

Multiplikasjonseffekter ved innovasjon i leverandørnettverk: Norsk offshorepetroleumssektor som innovasjonsarena

Magma forskning og viten, 15(7), s. 41- 51.

Norsk petroleumssektor har vært en storstilt arena for innovasjon. Næringen har gått løs på en kontinuerlig strøm av utfordringer; fra utvikling av felt i grunne farvann med lett tilgjengelig olje og gass, til kompliserte reservoarer, langt fra land i dype havområder, og med store klimatiske utfordringer. Utfordringene har vært løst gjennom et omfattende samarbeid mellom operatørselskap (store petroleumsselskap), deres leverandører og underleverandører. Keynes påviste i sin tid muligheter for å utnytte positive ringvirkninger av offentlige investeringer og forbruk for å få fart på økonomien (Keynes 1936). Effekten var langt større enn den offentlige innsatsen skulle tilsi, takket være omfattende ringvirkninger eller den såkalte 'multiplikatoreffekten'. Vi argumenterer for at det kan skapes en tilsvarende multiplikatoreffekt for innovasjon som ikke bare utløser leverandørbedriftenes kreativitet, men også høster erfaringer fra nyskapning i egne utallige øvrige nettverk og kunderelasjoner. Denne effekten er illustrert gjennom tre case, nemlig utviklingen av den ubemannede og tråløse undervannsfarkosten, HUGIN, havbunnsgravemaskinen SPIDER og et havbunns-gasskomperasjonsanlegg. Casene illustrerer også operatørselskapenes evne til å mobilisere og koordinere sitt leverandørnettverk. Med deres sterke ressursbase og betydelige insentiver, klarer de å forene behovet for samarbeid, mot behovet for konkurranse. Petroleumselskapene konkurrerer med hverandre om å få operatøransvaret for nye felt (lisenser). Straks lisensen er utdelt, samarbeider de om utbygging og drift av det samme feltet. De mobiliserer så sitt leverandørnettverk i en åpen invasjonsarena. Premien for leverandørene er kompetanseoppbygging og utvikling av nye immaterielle verdier, som igjen kan brukes for å erobre nye prosjekter og kunder.

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2010)

The Firm as a Nexus of Product Cycles: Organizing Entrepreneurship in the Innovative Firm

Arentsen, Maarten J; Rossum, Wouter von & Steenge, Albert E (red.). Governance of Innovation: Firms, Clusters and Institutions in a Changing Setting

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2007)

Selskapet som et knippe produktsykluser: organisering av intraprenørskap i det innovative foretak

Innovasjonsprosesser: Om Innovasjoners Odysée, Hernes og Koefoed (red)

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (2011)

lang vei til nytt næringsliv

Dagens næringsliv [Kronikk]

Midttun, Atle & Ørjasæter, Nils-Otto (1)

Innovasjon som balansegang

Magma forskning og viten [Kronikk]

Ørjasæter, Nils-Otto; Kirchhoff, Sindre, Moland, Ole, Hansen, Lise Amy, Almqvist, Frida & Kistorp, Kaja Misvær (2017)

Avstandsoppfølging: Rapportering av foreløpige målinger

[Report]. Helsedirektoratet.

Ørjasæter, Nils-Otto (2003)

Innovasjonssystemet i TINE Gruppa og Norsk Kjøttsamvirke BA

[Report]. Handelshøyskolen BI.

Estensen, Leif Anders; Lystad, Lars Petter, Skjelnes, Anne Berit & Ørjasæter, Nils-Otto (1994)

Teknologimuligheter mot år 2005

[Report]. SINTEF Virksomhetsutvikling.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1987 Norwegian Institute of Technology Ph.D.
1984 University of Trondheim Ped. Seminar
1983 Norwegian Institute of Technology Master Civil Engineer
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2009 - Present Intro International Ceo and partner
2001 - Present BI Norwegian Business School Adjunct Professor
2002 - 2009 Intro Management Partner
1995 - 2002 Prudentia Partner
1994 - 1995 SINTEF Senior Researcher
1991 - 1994 Norwegian Institute of Technology Senior Researcher
1987 - 1991 SINTEF Researcher
1984 - 1988 Intro Norge A.S Manager