-
Årsrapport 2019

Årsregnskap

BIs årsregnskap er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

<<Tilbake til forsiden                           Neste kapittel: Revisors beretning>>

Til info: Opptil 90% av leserne av BIs årsrapporter er desktopbrukere. Denne siden er derfor optimalisert for desktop, og vil ikke fungere like optimalt på mobil. Klikk på linken under hvis du ønsker BIs årsrapport i pdf-format. 

Årsregnskap 2019

Noter til regnskapet 2019

<<Tilbake til forsiden                                          Les revisors beretning (pdf)>>